nieuws

Kantoorgebouw dient als energiecentrale voor wijk

bouwbreed

Een kantoorgebouw als energiecentrale voor woningen in de buurt? Riny van den Hengel van Grontmij Technical Management ziet mogelijkheden. Technisch kan het vaak zodra er geen financiële belemmeringen meer zijn.

Ontwikkelaars van kantoorgebouwen willen vaak niet extra investeren in energiesparende voorzieningen, omdat ze er niet aan verdienen. Deze mening verkondigde Van den Hengel tijdens een bijeenkomst over energiebeheer in Nijmegen. De praktijk leert hem dat ontwikkelaars wel energiesparende maatregelen willen treffen als ze meedelen in de opbrengst, bijvoorbeeld in de vorm van een percentage van het bespaarde bedrag. Dat bedrag kan nog oplopen als een overschot aan warmte wordt verkocht.
Dat kunnen forse bedragen zijn, weet Van den Hengel. Als voorbeeld noemt hij het nieuwe hoofdkantoor van Electrabel Nederland in Zwolle. In de bodem opgeslagen warmte en koude houden het binnenklimaat van het 30.000 vierkante meter grote gebouw op peil. “Dat levert in tien jaar tijd zo’n 1 miljoen euro op”, becijfert hij. Deze reductie komt vooral voor rekening van de koeling waarvan het gebouw jaarlijks 1,75 megawatt nodig heeft. Aan warmte zal er jaarlijks zo’n 2 megawatt door gaan. .
Opslag van warmte en koude in de bodem vermindert het energieverbruik met 50 tot 60 procent, rekent Van den Hengel voor. “Het is een ruimschoots bewezen techniek waarvoor de industrie steeds meer standaardproducten maakt.” Dat is goed nieuws voor de beheerders van datacentra. Daar gaat circa een derde van alle energie op aan koeling. Exploitant FlexDC overweegt de koelleiding van toekomstige datacentra aan te sluiten op een opslagsysteem in de bodem.

Datacentra

Als het voor die tijd geen verplichting wordt, overweegt Laurens Poesiat van FlexDC. “Het Gardiner Institute, een kennisinstelling voor de bedrijfstak ict, noemt het niet ondenkbaar dat op termijn een datacentrum alleen mag worden gebouwd nabij een windturbinepark.” Geen probleem, vindt Poesiat; de markt biedt inmiddels windturbines aan die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
Minder energie verbruiken is niet alleen een kwestie van uitgekiende installatietechniek en slimme besturingen. Ook het ontwerp van het gebouw draagt bij, zegt Poesiat. “Veel exploitanten laten hun datacentra bouwen volgens een conventioneel vastgoedconcept.” Dat komt neer op een grote hal die in de loop der jaren vol komt met apparatuur. De installaties zijn ontworpen voor het moment dat de hal helemaal vol is. Tot dan draaien ze alsof dat vanaf de eerste dag al zo is. “Met alle onnodige verbruik van dien.”

Reageer op dit artikel