nieuws

Geen bonus voor snelle oplevering Tweede Maasvlakte

bouwbreed

Het contract van de Tweede Maasvlakte kent alleen boetes en geen bonussen. “Op snellere oplevering zit ik niet te wachten, dat kost alleen eerder geld”, stelt directeur Ronald Paul van de Projectorganisatie Maasvlakte 2. “Een groot project managen is vooral risico’s beheersen.”

Het megaproject om de Maasvlakte voor de kust van Rotterdam met 2000 hectare uit te breiden is begin dit jaar gegund aan de combinatie Boskalis/Van Oord voor een bedrag van 1,1 miljard euro. Paul is een tevreden man. “Die prijs past binnen de totale raming van 2,9 miljard euro.”
Het is lastig aan te geven hoeveel de prijs afwijkt van de raming, omdat de projectorganisatie rekent met netto contante waardes. Niet alleen de aanlegkosten, maar ook het moment van uitgeven is relevant. “Aannemers kregen van ons een usb-stick met de toe te passen rekenmethode.”
Paul heeft er het afgelopen jaar wel over de prijs ingezeten. “De raming is toch alweer van een paar jaar terug en in die tussentijd trok de markt aan. Die eerste fase was absoluut het spannendste.” Na de eerste bieding, konden combinaties zich niet meer ongestraft terugtrekken en wist de projectdirecteur waar hij aan toe was. De top vier van de wereldbaggeraars streden uiteindelijk in twee combinaties om het mega-project binnen te halen. Boskalis/Van Oord versus Jan de Nul/Dredging international. De kwaliteit van de biedingen was in beide gevallen goed. Dat moest ook, want kwaliteit was een keiharde voorwaarde om in de race te blijven.
Het prijsverschil en de mate van zekerheid dat het project binnen planning wordt gerealiseerd, gaven de doorslag. “Bij het winnende consortium is 100 procent zekerheid over de opleveringsdatum van 2013.” Een harde voorwaarde, want het havenbedrijf heeft al contracten gesloten met stuwadoors APMT, DP World en Euromax, en reders New World Alliance en CMA CGM. De opdrachtgever eiste garanties op kwaliteit, werkwijze en planning, maar bemoeide zich niet met het ontwerp. Sterker nog, Paul zag het ontwerp voor de vorming van een eiland drie kilometer uit de kust pas vlak voor het contract werd getekend.

Boeteclausule

Opvallend is dat het Havenbedrijf alleen werkt met boeteclausules. Als de combinatie niet op tijd oplevert, komt dat de baggeraars op een forse boete te staan. De opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor bijna alle andere risico’s. Maar als de benodigde vergunningen in september niet rond zijn, krijgt de opdrachtgever een dikke rekening. Dat geldt ook voor schade als gevolg van grote stormen. “Maar we hebben vorig jaar net de sluiting van de Maeslandtkering achter de rug, dus de komende 48 jaar kan dat theoretisch niet meer voorkomen”, becijfert Paul. Als de bouw op volle toeren draait, gaat het geld met bakken van 1,5 miljoen euro per dag de deur uit.
De baggeraars krijgen betaald zodra de benodigde certificaten overhandigd worden, maar krijgen geen bonus bij snellere oplevering. Betaling vindt plaats op voortgang. “De contracten met de stuwadoors zijn getekend en de eerste terminal is vanaf 2013 operationeel. Het is het meest kostenefficiënt als dat perfect aansluit. Eerder opleveren kost alleen en brengt geen geld in het laatje zolang de terminal niet in gebruik is.”
Het managen van de meer dan 200 becijferde risico’s ziet Paul als zijn hoofdtaak. De twintig belangrijkste, zoals bouwlogistiek en vergunningen, zijn financieel gekoppeld aan de planning en worden constant in de gaten gehouden. De filosofie is om tijdig in te grijpen en met extra maatregelen afwijkingen bij te sturen zodat de planning niet uit de hand loopt. Bij de hsl en Betuweroute draaide de projectorganisatie vooral op budgetbeheersing. Paul wil zowel inkomsten als uitgaven onder controle houden. “Het spelletje is: Zo laat mogelijk uitgeven en zo snel mogelijk inkomsten genereren.”
De directeur zou zo weer tekenen voor de gekozen d0x26c-vorm met functionele eisen. Het is nog even spannend geweest of het contract in een keer in zijn volledige omvang zou worden gegund, maar ook dat is gelukt, waardoor meteen de kades en infrastructuur in het contract zitten. “Met goed beheersbare risico’s voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in de uitvoering.” De gemeenteraad van Rotterdam beslist 22 mei over het bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte. Zodra de gemeenteraad dat goedkeurt, worden de vijf belangrijkste vergunningen afgegeven. Tegelijk start de artikel 19 procedure, voor aanpassing van het bestemmingsplan van de bestaande Maasvlakte. Het Havenbedrijf verwacht dat de voorzieningenrechter deze zomer beslist over de onvermijdelijke beroeps- en bezwaarprocedures. Paul verwacht geen beslissing met een opschortende werking en hoopt komend najaar te beginnen.

Natuurcompensatie

Het Havenbedrijf tekent komende maand een overeenkomst over de uitwerking van het groene deel van het contract met diverse natuurorganisaties, overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daarin staan afspraken om met name de afgesproken natuurcompensatie verder uit te werken en de daadwerkelijke uitvoering daarvan te controleren. Onder meer Natuurmonumenten, Natuur 0x26 Milieu en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap kijken mee over de schouder van het Havenbedrijf die met negen monitoringsplannen de effecten van de aanleg in de gaten houdt. De grootschalige zandwinning en aanleg mag namelijk geen nadelige gevolgen hebben voor de zee en duinen.
De opdrachtgever heeft tientallen miljoenen gespendeerd aan onderzoek. Dat heeft geleid tot een positief advies van de commissie mer. Het geeft ook voldoende informatie om mogelijke bezwaren het hoofd te bieden. “De raad beslist drie maanden later dan de oorspronkelijke planning uit begin 2005. Vooraf had ik blind getekend voor een vertraging van drie maanden, maar of dat echt lukt, weten we in september bij de eerste plons.”

Reageer op dit artikel