nieuws

Fugro ziet steeds meer details in wegdek

bouwbreed Premium

Fugro trekt een tussensprint om vanuit speciaal ingerichte bedrijfswagens snel steeds meer details te achterhalen van wegdek en bodemconditie. Op de groeiende internationale markt van het wegbeheer zijn opdrachten te verdelen ter waarde van minstens 100 miljoen euro.

“Een jaar of tien geleden hebben we in de Verenigde Staten het bedrijf Brent Rehaut gekocht. Een klein bedrijf dat, vanuit Austin Texas, met een auto gegevens verzamelde over de kwaliteit van het wegdek. Denk hierbij aan scheuren en gaten, geometrie en de ruwheid. Op basis van de uitkomsten wordt advies gegeven over het onderhoud”, zegt Arnold Steenbakker, bij Fugro directeur Geotechniek op het Land. “We hebben geprobeerd in Amerika verder te groeien maar deze pogingen waren niet succesvol.”
In 2006 viel de beslissing om van het rijdende wegenonderzoek een nieuw speerpunt te maken op internationaal niveau. In januari 2007 kocht Fugro de Britse onderneming Aperio, met 35 medewerkers goed voor een omzet van 3 miljoen euro. Het bedrijf is toonaangevend in geofysische onderzoeken ten behoeve van infrastructuur zoals wegen, spoorwegen en vliegvelden. Hiermee kan doeltreffend de ondergrond in kaart worden gebracht en mogelijke onregelmatigheden snel worden verholpen. De online databank maakt constructiegegevens van wegen en spoor toegankelijk voor overheid, infrabeheerders en hun adviseurs.
Steenbakker: “Voor de meetmethodes maken weg, spoor of vliegveld geen enkel verschil. De wagens bestrijken gehele rijstroken en kijken tot zo’n 10 meter diep. Een vliegveld is voor het onderzoek gewoon een heel brede weg”.

Versterking

Februari dit jaar versterkte Fugro zijn positie in het marktsegment verder. In Australië werd het veertigkoppige bedrijf Pavement Management Services (omzet 4 miljoen euro) binnengehaald. De specialist uit Sydney beschikt over vestigingen in zowel Nieuw-Zeeland als Abu Dhabi en Qatar. De Australiërs blinken uit in ontwerp en onderzoek van wegverhardingen en leveren onderhoudsprogramma’s voor bestaande wegen. Dezelfde maand nog trad de Canadese Roadware Groep toe, een onderneming 130 man sterk met een omzet van 9 miljoen euro. Het hoofdkantoor staat in Paris, deelstaat Ontario.
Roadware ontwerpt en levert op maat gemaakte meetvoertuigen. Internationaal zijn zo’n tachtig wagens door derden in bedrijf, waaronder drie bij Rijkswaterstaat in Nederland. De veertien eigen voertuigen van Roadware verzamelen op jaarbasis gegevens van 150.000 kilometer wegdek met betrekking tot de kwaliteit alsmede geometrische profielen en videoregistraties van objecten langs de weg.
“Binnenkort houden we een speciale meeting om te zien hoe we het beste van elkaar kunnen profiteren. Het ligt voor de hand om de Canadese en Britse methodes, gebaseerd op lasertechnieken en grondradar, te combineren. Als je toch rijdt, kun je de ondergrond immers net zo goed direct meenemen? Verder gaan we kijken hoe we in bestaande markten onze positie verder kunnen versterken door onze diensten verder te integreren.
Met de bundeling van de kennis over de kwaliteit van het wegdek, eigenschappen van de onderliggende gronden wegbeheer speelt Fugro in op de toenemende vraag naar mobiliteit. Tal van landen kampen met een verouderd wegennet. Bovendien speelt de groeiende belangstelling voor publiek-private oplossingen de Leidschendammers in de kaart. “Opdrachtgevers zijn onder meer de grote overheidsinstellingen. Zij kopen voornamelijk het equipement, waar Fugro aanpalende diensten levert. Een andere categorie vormen de ingenieursbureaus die bezig zijn met nieuwe wegen. Ze proberen in pps-contracten hun slag te slaan en kunnen – om de risico’s te beperken – ons in het voortraject betrekken. Denk aan een bedrijf als DHV maar ook de combinatie van Arcadis, Imtech en Dura Vermeer, die langjarig spooronderhoud verricht voor ProRail. Onze derde klantengroep betreft de beheerders van tolwegen”.

Preventief

Fugro werkt concepten uit waardoor wegbeheerders preventief een instrument in handen krijgen om over de levenscyclus van het wegdek hun taak zo goedkoop mogelijk proberen uit te voeren. Weegt dikker asfalt of beton op tegen minder onderhoud?
Binnen pps-projecten bestaat meer dan voorheen de neiging te sturen op geld. Steenbakker: “Op het gebied van het wegbeheer maken we met de nieuwe aankopen een pas op de plaats. Zaak is eerst de overgenomen bedrijven te integreren. Wellicht kopen we nog bij aan de verwerkingskant. Te denken valt aan een maker van softwareprogramma’s, hoewel zo’n bedrijf kan ook prima toeleverancier blijven. Laten we maar eerst de integratie van de nieuwe bedrijven goed op de rails zetten. Eh, op het wegdek”.

Orders uit Abu Dhabi

Speerpunt wegbeheer levert Fugro in het Arabische emiraat Abu Dhabi flinke opdrachten op. Met de Australische aankoop PMS werd de order binnengehaald om in een periode van drie jaar de kwaliteit van alle wegen in kaart te brengen. De werkzaamheden leveren een omzet op van 10 miljoen euro.
Deze week volgde de opdracht ter waarde van 3,5 miljoen euro om in Abu Dhabi de internationale luchthaven onder de loep te leggen.
Arnold Steenbakker: “Steeds grotere toestellen maken gebruik van het vliegveld. Je wilt natuurlijk niet dat bij de landing van zo’n zware machine een stukje van de baan het begeeft. We verrichten onderzoek naar zowel de toestand van de oude banen als voor toekomstige uitbreidingen”.

Reageer op dit artikel