nieuws

‘Even wachten met opstellen Life Cycle Analyse’

bouwbreed

Producenten van bakstenen en andere bouwproducten kunnen het beste even wachten met het laten opstellen van een Life Cycle Analyse (LCA). Ze zouden wel meteen moeten beginnen met het inventariseren van de benodigde gegevens.

Dat betoogde LCA-deskundige Chris Hamans van Rockwool International op de studiedag ‘Industriedag Stapelbouw’ in Eindhoven. Het thema Europese normen en duurzaamheid stond centraal op deze door de Stichting Stapelbouw georganiseerde studiedag. “Wachten tot eind 2009 en daarna een LCA-deskundige een LCA-rapport laten opstellen op basis van de Europese normen. Vervolgens uw declaratie door een ‘third party’ laten verifiëren”, luidt het devies van Hamans. Hij waarschuwt de producenten van bouwproducten niet onder druk van de markt in te gaan op andere methoden dan het opstellen van een LCA op basis van Europese normen.

Dimensies

Voor de bepaling van duurzaamheid in de betekenis van ‘sustainability’ (volhoudbaarheid) zijn drie dimensies van belang, een sociale, milieukundige en economische. Voor de duurzaamheid van bouwconstructies bestaat een algemene Europese voornorm prEN 15643-1. Deel 2 gaat over de milieuprestatie, deel 3 over de sociale en deel 4 over de economische prestatie. Op gebouwniveau stelt de prEN 15804 normen voor de milieuprestatie.
Hamans adviseert producenten data te inventariseren over de duurzaamheid van hun producten en een datamanagementsysteem op te zetten, op basis van eigen gegevens en die van toeleveranciers.
Gert Jan Majoor van het normalisatie-instituut NEN Bouw uit Delft wees erop dat de Eurocodes die de TGB’s vervangen uiterlijk 31 maart 2010 van kracht zullen zijn. Het gaat om NEN-EN normen met NB’s (Nationale Bijlagen). Het Bouwbesluit zal naar Eurocode pakket 1 voor gebouwen verwijzen.
Vanaf medio dit jaar kunnen bouwvergunningen worden aangevraagd op basis van Eurocodes. Voor bestaande bouw staan de regels in NEN 8700. “Uniformiteit is niet voor 100 procent haalbaar, maar de winst is wel dat we in Europa en misschien wereldwijd naar dezelfde werkwijze toe gaan”, aldus Majoor.

Reageer op dit artikel