nieuws

BNA keert zich tegen aanscherping epc

bouwbreed

De BNA (Bond van Nederlandse architecten) is tegen verdere aanscherping van de energieprestatie-eisen. Volgens de bond is de grens bij nieuwbouw bereikt van wat technisch nog haalbaar en zinvol is. “De besparingen zijn marginaal ten opzichte van de inspanningen en investeringen.” Ook vindt de bond dat de problematiek rond energiebesparing en binnenmilieu te eenzijdig wordt benaderd. Oplossingen worden te veel gezocht in geavanceerde technische installaties. De bond noemt dit een verkokerde kijk met negatieve gevolgen voor gezondheid, comfort én energiebesparing. De overheid moet zich richten op bestaande bouw en oplossingen op wijk- of gemeentelijk niveau.

De BNA (Bond van Nederlandse architecten) is tegen verdere aanscherping van de energieprestatie-eisen. Volgens de bond is de grens bij nieuwbouw bereikt van wat technisch nog haalbaar en zinvol is. “De besparingen zijn marginaal ten opzichte van de inspanningen en investeringen.” Ook vindt de bond dat de problematiek rond energiebesparing en binnenmilieu te eenzijdig wordt benaderd. Oplossingen worden te veel gezocht in geavanceerde technische installaties. De bond noemt dit een verkokerde kijk met negatieve gevolgen voor gezondheid, comfort én energiebesparing. De overheid moet zich richten op bestaande bouw en oplossingen op wijk- of gemeentelijk niveau.

Reageer op dit artikel