nieuws

Almere schakelt corporaties in voor stadsuitbreiding

bouwbreed

Almere – De gemeente Almere daagt corporaties uit om een plan te maken voor Almere Hout Noord. Dit moet een, in de woorden van wethouder Adri Duivesteijn, sociaal duurzame wijk worden met tien- tot twaalfduizend bewoners.

Alle corporaties in Nederland mogen meedoen aan een competitie waaruit rond de komende jaarwisseling een winnaar naar voren komt. Die mag als ‘stakeholder’ samen met de gemeente de wijk onwikkelen. In de uitvoering is daarnaast ook een rol voorzien voor andere corporaties, ontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers. De start van de bouw is al snel: in 2010.
Almere Hout wordt het vijfde stadsdeel van Almere en ligt aan de oostkant van de stad. Hoeveel huizen er precies komen – 25.0000 of wellicht 35.000 – hangt af van de ontwikkelingsstrategie die in de maak is en waarin ook overheden een vinger in de pap hebben. Duivesteijn: “Duidelijk is dat er een groot stadsdeel zal verrijzen.”

Verantwoordelijkheid

Hij onderstreept tegenover de corporaties hun publieke taak. Als lid van de Tweede Kamer kritiseerde hij ze daarover scherp. Ze waren zich in zijn ogen gaan gedragen als vastgoedpartijen en verwaarloosden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In Almere Hout Noord kunnen ze zich van hun betere kant laten zien. Met hun groeiende rol in de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed zoals scholen en gezondheidscentra, acht hij ze bovendien een goed toegeruste partij om een samenhangend plan te maken voor een hele wijk.
Samen met andere stakeholders als particuliere woningbezitters en de gemeente moet de winnende corporatie voor een lange periode verantwoordelijkheid blijven dragen voor de wijk.
De deelnemers moeten met een concreet, realiseerbaar plan komen voor een complete wijk met zo’n 4200 woningen. Dat wil zeggen een bloeiende wijk met eigen voorzieningen. Verschillende woon- en werkvormen moeten er zijn vertegenwoordigd. “We bieden een indicatief programma dat corporaties op maat met hun partners kunnen uitwerken.”

Experiment

Om de achterstand in de sociale woningbouw in te halen moet zo’n 40 procent van de huizen in het sociale segment vallen. Vanwege de verwachte toekomstwaarde hoeven die volgens de wethouder niet op een koopje te worden gebouwd en kunnen ze een hoge kwaliteit krijgen. Duivesteijn: “Het is een experiment waaruit moet blijken of woningcorporaties zoiets aankunnen. Als dan niet kan, weten we dat ook weer.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels