nieuws

Achterstandswijken

bouwbreed Premium

De bedenkers van het plan om veertig achterstandswijken te transformeren tot kleine paradijsjes moeten zich achter de oren krabben. Hoe een belangrijk verkiezingsthema kon verworden tot een blok aan het been. Tot onderlinge ruzies en slechte publiciteit. De aanzet kwam van VVD-er Pieter Winsemius tijdens zijn invalbeurt op het ministerie van VROM in het voorlaatste kabinet-Balkenende. Winsemius spoorde de corporaties aan plannen te maken die uit hun vermogen konden worden betaald. Verder oppotten van de overschotten zou vroeg of laat tot een afroming door het Rijk leiden, dus je kon het maar beter uitgeven. Een eerste selectie van wijken die een opeenstapeling van problemen kennen, werd gemaakt. Later filterde minister Vogelaar hieruit de veertig wijken die met voorrang voor een metamorfose in aanmerking komen.

De bedenkers van het plan om veertig achterstandswijken te transformeren tot kleine paradijsjes moeten zich achter de oren krabben. Hoe een belangrijk verkiezingsthema kon verworden tot een blok aan het been. Tot onderlinge ruzies en slechte publiciteit. De aanzet kwam van VVD-er Pieter Winsemius tijdens zijn invalbeurt op het ministerie van VROM in het voorlaatste kabinet-Balkenende. Winsemius spoorde de corporaties aan plannen te maken die uit hun vermogen konden worden betaald. Verder oppotten van de overschotten zou vroeg of laat tot een afroming door het Rijk leiden, dus je kon het maar beter uitgeven. Een eerste selectie van wijken die een opeenstapeling van problemen kennen, werd gemaakt. Later filterde minister Vogelaar hieruit de veertig wijken die met voorrang voor een metamorfose in aanmerking komen.
Bij het bekendmaken van de wijken kwam direct de eerste kritiek. Waarom wel de één en niet de ander? Zelf vond ik het meest merkwaardige dat er een sfeer werd gecreëerd, waaruit moest worden opgemaakt dat iets nieuws werd begonnen, terwijl dit op geen enkele manier het geval is. Het gevolg was, dat bij de nadere uitwerking van de plannen al snel een conflict ontstond over de vraag wat nu een nieuw plan was. Toen vervolgens bleek hoe weinig financieel zou worden bijgedragen door het Rijk waren de rapen gaar, want de corporaties moesten zelf met de pet rond. Toen dat op weer-stand stuitte begon het hele plan te wankelen en dreigt de aanpak van de veertig wijken eerder contraproductief te werken.
Ligt het aan de minister van Wonen, Werken en Integratie of deugt het plan niet? In ieder geval deugt de financiële opzet van het plan niet. Er is niet uitgezocht of een heffing door het Centraal Fonds Volkshuisvesting voor dit doel rechtmatig kan. De plannen voor de aanpak van de wijken blinken niet uit door harde en meetbare doelstellingen. Dit hebben ze gemeen met vergelijkbare plannen uit het verleden. En hangt ook samen met de doelstellingen op het terrein van werkgelegenheid, veiligheid en meer van dat soort zaken.
Als klap op de vuurpijl is de waarschuwing van Winsemius dat er afgeroomd zou gaan worden waargemaakt. Minister Bos heeft woningcorporaties voor hun hele bedrijfsvoering onder de vennootschapsbelasting gebracht. Dit werkt natuurlijk niet als smeerolie, maar is olie op het vuur. Zeker niet na de beperkte huurverhogingen gedurende deze kabinetsperiode die eerder door dit kabinet als wapenfeit werden gepresenteerd en door de verhuurders worden verfoeid.
Goede raad is duur. Stoppen met het project van de veertig wijken zou een mogelijkheid zijn. Laat de gemeenten en corporaties het zelf uitzoeken. Subsidieer alleen als het echt nodig is als Rijk; in een van de veertig, maar ook in andere wijken. En vermeng de financiële touwtrekkerij tussen corporaties en de Rijksoverheid niet met de aanpak van problemen in achterstandswijken.

Reageer op dit artikel