nieuws

Aanleg weg twee keer zo snel

bouwbreed

Bouwend Nederland is te spreken over de voorstellen die een snellere aanleg van infrastructuur mogelijk moeten maken. De bouwers denken dat een nieuwe opzet van de procedures voor infra flinke tijdswinst kan opleveren.

In het gisteren gepresenteerde rapport “Sneller en Beter” pleit de commissie-Elverding voor een naar eigen zeggen drastische aanpassing van het hele besluitvormingsproces rond infraprojecten. Volgens de commissie onder leiding van oud DSM-topman Peter Elverding kunnen de huidige tijdrovende procedures met de helft worden ingekort als het proces strakker wordt ingericht en de inspraakmogelijkheden van burgers, overheden en milieuorganisaties in de loop van het traject fors aan banden worden gelegd. Elverding en de zijnen denken dat met de aanpassingen de gehele besluitvorming over infrastructuurprojecten nog maar 5,5 jaar in beslag neemt in plaats van 11 jaar nu.
De commissie stelt voor dat het Rijk in de voorbereidingsfase juist meer het oor te luisteren legt bij bewoners, lagere overheden en milieuorganisaties. In een brede verkenningsfase moeten zij alle ruimte krijgen in te spreken en moeten de betrokken overheden glasharde afspraken over de planning vastleggen.
De brede verkenningsfase moet uitmonden in een voorkeursbesluit van het kabinet waarmee de Tweede Kamer moet instemmen. Omdat nog maar één plan de uitwerkingsfase ingaat, er al politieke overeenstemming is en er ook al inspraak is geweest verwacht de commissie veel tijdswinst te behalen. Het Rijk moet bij deze opzet in het vervolgproces veel meer kunnen doorpakken, is de gedachte.

Invloed

De commissie doet geen voorstellen om invloed van de milieuregels af te zwakken, bijvoorbeeld door de Europese luchtnormen los te koppelen van ruimtelijke plannen.
Wel doet de commissie een poging om via een aanpassing van de tracéwetgeving de milieunormen tijdens de procedures een minder zware rol te laten spelen. Zo stelt de commissie voor om te gaan werken doelvoorschriften en globale “vuistregels” zodat getailleerde berekeningen niet meer vereist zijn voordat de weg of het spoor wordt aangelegd. Het zijn deze berekeningen en fouten die er daarmee gemaakt worden die nu voor veel vertraging zorgen.
Na realisatie van de infrastructuur moet er een opleveringstoets plaatsvinden, aldus het voorstel van de commissie. Met die toets wordt bekeken of de milieunormen gehaald worden. Is dat niet het geval dan kunnen er aanvullende maatregelen worden genomen. Voorbeeld daarvan is het terugbrengen van de maximum snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur als blijkt dat niet aan de luchtnormen wordt voldaan.
> nieuws 3

Reageer op dit artikel