nieuws

Zeewolde m eest klimaatpositief

bouwbreed

Door mestcovergisting levert één boer stroom en warmte aan 3000 nieuwe woningen in Zeewolde. Het Flevolandse dorp is daarmee de meest klimaatpositieve gemeente van Nederland.

SDLqMet onze 250 windmolens produceren we nu al meer energie dan we zelf gebruiken, zegt John de Vries, beleidsmedewerker Natuur 0x26 Milieu van de gemeente Zeewolde. “Elke inwoner heeft nu al 24.412 kwH aan groene energie per jaar beschikbaar. “Terwijl een heel gezin in die tijd slechts 3400 kwH opmaakt.” Straks komt daar nog meer duurzame energie bij. De jongste nieuwbouwlocatie – Polderwijk – gaat gebruikmaken van mestcovergisting, aangeleverd door een boerderij, 7 kilometer verderop. Hier brouwt veehouder Van Beek in zijn eigen vergistingsinstallatie een soort soep van mest – waar niet zoveel energie in zit – aangevuld met maïs en andere energiehoudende producten. Door te roeren ontstaat methaangas, wat de boer boven de silo opvangt en transporteert naar een centrale vlak bij het dorp. Verbranding van dit gas wekt zowel groene stroom als warmte op.
Gebruikmaken van deze restwarmte om water voor 3000 woningen te verwarmen is het meest rendabele aan dit idee. Reden voor SenterNovem om een subsidie toe te zeggen uit de Unieke Kansen Regeling van het ministerie van EZ.
Door de subsidie durft Essent dit eerste project in zijn soort in Nederland te ontwikkelen. In Scandinavië en Duitsland lopen al vergelijkbare projecten. Voor de zomer legt de energieleverancier een gasleiding aan voor het transport van biogas. Tegelijkertijd bouwt de boer zijn vergistingsinstallatie. Bij de wijk zelf staan nu al twee installaties op aardgas, die 450 huishoudens voorzien van warmte.
Overigens gaat de wijk niet 100 procent over op biogas. De pieken worden aangevuld met aardgas. Dit levert een energieprestatie op locatie (EPL) op van 7,0 – een eis van de gemeente Zeewolde. Dat betekent een CO2reductie van 25 procent.

Eenmalig

Het is niet waarschijnlijk dat Zeewolde meer boeren toestaat om grote mestinstallaties te bouwen. “We hebben een eenmalige uitzondering gemaakt”, aldus De Vries, “Andere boeren in Zeewolde mogen ook hun mest vergisten, maar dan alleen voor eigen gebruik.”
Eind dit jaar moeten de eerste bewoners van de Polderwijk gebruik kunnen maken van de groene stroom en groene warmte. Dit mag niet duurder zijn dan aardgas, zo heeft de gemeente met Essent afgesproken. In 2014 moet de volledige Polderwijk klaar zijn en op groene warmte draaien.

Reageer op dit artikel