nieuws

Woonbron maakt huizen zuiniger

bouwbreed

Woningcorporatie Woonbron investeert in de periode tot 2025 15 tot 20 miljoen euro per jaar in energiebesparende maatregelen. Daarvan zal jaarlijks zo’n 5 miljoen euro niet-rendabel zijn.

De rest van de investering is kostenneutraal of wordt terugverdiend door energielevering aan huurders van corporatiewoningen en door huurverhogingen. “Deze zullen niet hoger zijn dan 75 procent van de gemiddelde besparing op de energierekening van bewoners”, zo laat Woonbron weten.
De corporatie bezit 50.000 woningen in Rotterdam, Dordrecht, Delft en Spijkenisse. Daarvan worden eerst de huizen met een slecht energielabel aangepakt. De bewoners mogen zelf voorstellen doen voor maatregelen waarmee hun woning energiezuinig kan worden gemaakt.
De corporatie kondigt aan dat zij ambieert twee keer zoveel energie te besparen als het Rijk verwacht en ruim drie keer meer dan Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, heeft voorgesteld. Het snoeien in energieverbruik moet in 2025 hebben geleid tot een reductie van broeikasgas van 50 procent. Een andere doelstelling is het terugbrengen van het energieverbruik voor onder meer verwarming en koken (het woninggebonden energieverbruik) met 4,7 procent.
Rik Grashoff, verantwoordelijk voor het project, zegt dat bij het planmatig onderhoud van het woningbezit van Woonbron telkens wordt bekeken of de onderhanden te nemen huizen wel voldoende energiezuinig zijn. “Blijkt bijvoorbeeld bij een schilderbeurt dat woningen niet voorzien zijn van dubbelglas, dan wordt dat meteen geregeld. Worden dakbedekkingen vervangen, dan proberen we zoveel mogelijk het oude materiaal opnieuw te gebruiken.”

Zonnepanelen

Verder heeft Woonbron onder meer plannen om bij een aantal huizenblokken duurzame energie te winnen via zonnepalen en windmolens. “Het gaat niet om het opwekken van grote vermogens, maar toch kunnen we door middel van duurzame energie zo’n 30 procent van het elektriciteitsverbruik van een woningcomplex opvangen.” Om de plannen waar te maken, werkt Woonbron samen met de stichting Natuur en Milieu en de Woonbond. Hiertoe ondertekenen zij op 25 maart een overeenkomst. BAM Woningbouw werkt ook mee aan het project.

Reageer op dit artikel