nieuws

Pianoo ‘vergeet’ opdracht om te fungeren als kenniscentrum

bouwbreed Premium

– Aanbestedingscentrum Pianoo werkt zonder duidelijk doel of missie. Het heeft zich ontwikkeld tot een kennisnetwerk, maar voldoet niet aan de opdracht om te fungeren als kenniscentrum.

De pittige conclusies blijken uit de geheime evaluatie van Pianoo in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Minister Van der Hoeven moet in oktober een besluit nemen over het voortbestaan van de organisatie van twintig mensen die zich inzetten om de kennis over het aanbesteden te vergroten.
Pijnlijk duidelijk blijkt uit de evaluatie op basis van 652 enquêtes en 43 interviews dat profilering en missie ontbreken en van bijsturing geen sprake is. De vreemde naam is mede debet aan het vage imago. Desondanks krijgt het netwerk het rapportcijfer 7,3 en pleiten maar weinig respondenten voor opheffing.
De organisatie werd oktober 2005 opgericht in de nasleep van de bouwfraudeaffaire. Het idee was met een kenniscentrum inkopers professioneler te maken. Van een kenniscentrum met richtinggevende waterdichte adviezen is in de praktijk geen sprake. De organisatie heeft zich toegelegd op een netwerkfunctie tussen 2700 inkopers bij de klassieke overheden die zonder ‘gezag’ informatie uitwisselen die regelmatig uitmonden in “zinloze discussies zonder eenduidig antwoord”.
Als belangrijk knelpunt komt naar voren dat “reacties op Pianoo-desk vaak fouten en juridische onjuistheden bevatten”. Bij de typering van de organisatie doken steeds de termen blibliotheek en wikipedia op. “Het stempel ‘juist’ ontbreekt voor antwoorden op aanbestedingsvragen”, concluderen de onderzoekers. Daar staat tegenover dat de informatie gratis en laagdrempelig is. Inkopers maken daarnaast vaak ook nog gebruik van betaalde adviesbureaus of inkooporganisatie Nevi, Europa Decentraal en SenterNovem.
In de aanbevelingen staat dat 80 procent van de antwoorden wel juist en eenduidig is te beantwoorden als de organisatie inzet op meer feitelijke, juiste en eenduidige informatie.

Invulling

Directeur Wouter van Stolwijk erkende in een recent interview met deze krant, zich te beraden op een nieuwe invulling met meer ruimte voor kennisoverdracht. “Maar ik sta achter de gedachte dat duizenden mensen uit de praktijk betere adviezen geven dan een vragenloket van twintig mensen in Den Haag”, zei hij toen.
Het ministerie van Economische Zaken geeft formeel sturing aan de organisatie, maar heeft de club vooral laten aanmodderen. Van een doel of missie is nauwelijks sprake en de stuurgroep bleek een wassen neus. Het voorzitterschap wisselde van ministerie en daarnaast wisselde tweederde van de leden. Slechts drie van de negen waren lid bij de start van de organisatie. Bovendien kwamen niet zelden slechts twee leden opdagen tijdens een vergadering.
De directeur van Pianoo hoort formeel verantwoording af te leggen aan de secretaris-generaal van Economische Zaken, maar kreeg in de praktijk steeds te maken met wisselende ambtenaren. De betrokkenheid van het ministerie was “te beperkt” concluderen de onderzoekers voorzichtig. Mede ingegeven door het feit dat bijna 90 procent van de financiering afkomstig is van het ministerie van VROM. Het onderdeel Tenderned is buiten de evaluatie gehouden. De slimme opvolger van de aanbestedingskalender kan rekenen op een aparte aansturing en een eigen budget.
Opvallend is verder dat inkopers van werken relatief weinig gebruik maken van Pianoo. Slechts de helft van de respondenten geeft aan ‘werken’ in te kopen. Organisaties als Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en grote gemeenten vallen voor een belangrijk deel terug op eigen netwerken en hebben zelf voldoende kennis in huis. Klassieke overheden als gemeenten, provincies en waterschappen weten wel hun weg te vinden naar Pianoo, maar inkopers bij scholen, corporaties, politie en ziekenhuizen blijven achter.
Pianoo zelf wilde nog niet reageren op de evaluatie, in afwachting van het commentaar van minister Van der Hoeven.

Reageer op dit artikel