nieuws

Investeren in voorraadmanagement loont

bouwbreed

De voorraad is het ‘kloppend hart’ van de groothandel van bouwmaterialen. Oók indien directe beschikbaarheid van een groot deel van het assortiment belangrijk is, zijn er mogelijkheden tot selectie en verbetering van het rendement. Zo leidt volgens Rico Luman en Maurice van Sante verkorting van de opslagduur met 1 dag al tot een 0,5 procent hogere bruto winst.

Het houden van voorraden is gelieerd aan de kernactiviteit van de groothandel, namelijk in- en verkopen van goederen. Hierbij bevindt het management zich in een spanningsveld: als de voorraden te hoog zijn, nemen de kosten toe (hogere incourantie en toenemend kapitaalbeslag), als de voorraden echter te laag zijn, wordt het risico op nee-verkopen (gederfde inkomsten) groter.
Het is de kunst om hiertussen zo goed mogelijk te laveren. Onderzoek van ING Economisch Bureau laat zien dat groothandelaars van bouwmaterialen hier toegevoegde waarde laten liggen. Dit komt tot uitdrukking in de gemiddeld lange opslagduur van 50 dagen, waarbij assortimenten van meer dan 5.000 artikelen geen uitzondering zijn. Meer dan de helft van de bedrijven is ontevreden met deze situatie. Onder de middelgrote en grote groothandels is dit zelfs twee derde. De belangrijkste stap die handelaars van bouwmaterialen moeten zetten om het voorraadmanagement te verbeteren is het maken van verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ voorraad. Het uitgangspunt van deze visie is dat een lage voorraad niet altijd de beschikbaarheid hoeft te schaden en dat anderzijds een hoge voorraad niet per definitie negatief is.

Servicegraad

Bij de opname van een product in het assortiment wordt nu voornamelijk gekeken naar de omzet die het product genereert terwijl vooral gestuurd moeten worden op de te behalen netto marge (zie grafiek). De nu vaak nagestreefde servicegraad van 100 procent is hierbij lang niet altijd noodzakelijk. Opslagduur heeft een grote invloed op de netto marge. Een snellopend product met een kleine marge, zoals cement, moet bijvoorbeeld altijd op voorraad zijn, maar douchecabines met afwijkende maten niet ondanks dat de eenmalige marge hierop misschien hoger is. Deze artikelen hebben namelijk een lange opslagduur, waardoor de netto marge lager uitkomt. Uiteindelijk gaat het dus niet zozeer om de voorraadhoogte maar om de kwaliteit van de voorraad. ‘Goede’ voorraad is immers altijd winstgevend verkoopbaar. De hoge voorraadpositie bij bouwmaterialenhandelaars wordt vaak ook verklaard door de onvoorspelbaarheid van aannemers doordat zij hun werkplanning meestal niet overleggen. Hier schuilt een grote mate van onzekerheid in, die opgevangen wordt met extra voorraad. Uitgebreide duurzame samenwerking met aannemers leidt ertoe dat de groothandel beter kan inspelen op de toekomstige vraag. Met het oog hierop kunnen belangrijke klanten regelmatig bezocht worden door een accountmanager die zicht probeert te krijgen op de bouwplannen en daaruit voortkomende vraag naar producten.
Om de netto marge op artikelniveau te kunnen onderscheiden zal het voorraadmanagement verder moeten worden geprofessionaliseerd. Zo hebben veel groothandelaars in bouwmaterialen onvolledig inzicht in de voorraadkosten en marge per artikel. Ruim 30 procent van de bedrijven houdt de voorraadhoogte in een Excel sheet of helemaal niet in een systeem bij. Een overgang naar een professioneel voorraadmanagementsysteem kan de informatievoorziening over de eigen voorraad aanzienlijk vergroten. Dit is veelal een lonende eerste stap, immers: meten is weten, en kennis leidt tot een beter voorraadmanagement.

Reageer op dit artikel