nieuws

Geld voor religieus erfgoed in Limburg

bouwbreed

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg stellen 1 miljoen euro beschikbaar voor de instandhouding van religieus erfgoed. GS waren hiertoe opgeroepen via een motie van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg stellen 1 miljoen euro beschikbaar voor de instandhouding van religieus erfgoed. GS waren hiertoe opgeroepen via een motie van Provinciale Staten.
Limburg is rijk aan religieus erfgoed. Het geld wordt besteed aan de instandhouding van kerken, kloosters en andere religieuze gebouwen (500.000 euro), de restauratie van kruisen, kapellen en bijzondere grafmonumenten (250.000 euro) en aan de restauratie van religieuze interieurs en de verbetering van de toegankelijkheid van religieuze gebouwen ( 250.000 euro).
Bij de restauratie van kruisen en kapellen gaan Limburgse leerling-bouwplaatsen, oude ambachten en sociale werkplaatsen onder leiding van de Monumenten Wacht Limburg mee aan de slag.

Reageer op dit artikel