nieuws

De onstuitbare opmars van digitale bouwmodellen

bouwbreed Premium

Het CPI, opgericht door TNO en de TU Delft met als doel nieuwe denkwijzen en andere vormen van samenwerken in de bouw te bevorderen, publiceert een brochure over nut en noodzaak van een fenomeen dat in het buitenland al bezig is de traditionele bouwtekening te verdringen. Van bimmen wordt iedereen slimmer.

Er komt een nieuw werkwoord aan in de bouw: bimmen. Zo’n 25 koplopers
gebruiken het al in ons land. Binnen een afzienbaar aantal jaren is het een
ingeburgerd begrip, verwacht Roland van der Klauw, directeur van het Centre for
Process Innovation in Building and Construction. Bimmen is afgeleid van Building
Information Model. Zoals veel ict-jargon, jaagt ook deze term de leek een zekere
vrees aan. Maar dat is absoluut niet nodig, verzekert Van der Klauw. “Bimmen is
niet eng. Wie eenmaal weet wat het inhoudt, ziet er onmiddellijk de voordelen
van in.” In de brochure ‘Ik bim, jij bimt, wij bimmen’, zet het CPI de voordelen
in heldere taal op een rijtje. Er kan sneller worden gebouwd, ontwerpfouten
komen eerder aan het licht, faalkosten worden sterk gereduceerd, miscommunicatie
behoort tot het verleden en het te bouwen object gaat er qua veiligheid en
duurzaamheid sterk op vooruit. Ook na de bouw lopen de kostenbesparingen door.
Van der Klauw: ,,In de database staat bijvoorbeeld precies hoeveel vierkante
meter verf van een bepaalde soort er is gebruikt. Te veel of verkeerd materiaal
bestellen is uitgesloten. Wil je een deur vervangen, dan heb je alle
specificaties bij de hand.” Zelfs tijdens de sloop bewijst een BIM zijn nut.
Met één oogopslag is te zien welke onderdelen voor hergebruik in aanmerking
komen.

Gezelschapsspel

Een BIM is niet kant en klaar te koop, de deelnemers moeten het model samen
optuigen. Bimmen is een soort gezelschapsspel. Voor één speler is het niet
interessant; het wordt pas de moeite waard als er meer spelers meedoen. “Het is
een nieuwe wijze van samenwerken”, zegt Van der Klauw. In de vliegtuigindustrie
is een BIM al bijna een vanzelfsprekendheid. In de bouw komt het nog niet echt
van de grond. Dat komt doordat er de vliegtuigindustrie één dominante partij
heeft (de vliegtuigbouwer), terwijl de bouw uit vele partijen bestaat, denkt Van
der Klauw. “Het punt is dat één van die partijen het initiatief moet nemen.” De
investeringen hoeven volgens de CPI-directeur geen beletsel te zijn. Die
verdienen zichzelf heel snel terug. “Informatie delen is voor iedere partij
voordelig. Iedereen wordt er slimmer van.”

Tekening en database ineen

Een BIM is een virtuele bouwtekening en een datase ineen. Een BIM is
opgebouwd uit informatie die wordt aangeleverd door alle partijen die bij een en
hetzelfde bouwproject zijn betrokken, van de opdrachtgever tot de architect en
de (onder)aannemers toe. Alle gebruikte materialen en constructiewijzen staan er
gedetailleerd in beschreven, terwijl het te bouwen object in zijn geheel of in
detail vanuit alle denkbare perspectieven kan worden bekeken.

Ontwikkelingen in buitenland

Volgens Van der Klauw is de opmars van BIM niet te stuiten. De papieren
bouwtekening lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. “Wie over tien jaar nog
mee wil doen, zal zich moeten toeleggen op digitale bouwmodellen”, stelt de
brochure. De ontwikkelingen in het buitenland spreken klare taal. “Noorwegen en
de Verenigde Staten zijn al heel ver. Het Amerikaanse ministerie van Defensie
eist bij de oplevering van ieder gebouw een BIM. Ook in Singapore en Denemarken
wil de overheid een BIM verplicht stellen.”

Reageer op dit artikel