nieuws

Cramer opent online enquête over Randstad

bouwbreed

Minister Cramer (VROM) heeft een online enquête over de toekomst van de Randstad geopend. Tot 23 april kan iedereen meedoen aan een toets en een mening geven over de inrichting van de Randstad.

Minister Cramer (VROM) heeft een online enquête over de toekomst van de Randstad geopend. Tot 23 april kan iedereen meedoen aan een toets en een mening geven over de inrichting van de Randstad.
Vragen die in de enquête aan de orde komen gaan over de manier waarop de verstedelijking moet plaatvinden. Ook wordt de vraag gesteld of het niet beter is om te gaan wonen en werken in de delen van Nederland die boven zeeniveau liggen.
De enquête op internet volgt op de Week van de Dialoog waarin VROM al met groepen burgers en professionals sprak over de Randstad in 2040.
De bijdragen van marktpartijen en burgers worden door Cramer gebruikt voor de kabinetsvisie op de toekomst van de Randstad. Die wordt in de zomer gepresenteerd.

Reageer op dit artikel