nieuws

CIB: Betere samenwerking bevordert machinaal straten

bouwbreed Premium

Fabrikanten van straatklinkers en bouwers van bestratingsmachines werken te weinig samen. Daardoor verloopt de ontwikkeling van het mechanisch straten langzamer dan nodig.

Een ‘Senseo-effect’ wil Piet Oskam zien ontstaan in de straatmakerij. Volgens de directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) moeten fabrikanten van bestratingsmaterialen en bouwers van machines die deze materialen verwerken, net als Philips en Douwe Egberts deden, samenwerken om het mechanisch bestraten bevorderen. Als voorbeeld noemt hij klinkers die al in verband gelegd op de locatie komen en met klemmen die deze klinkers als één pakket kunnen oppakken en vasthouden tot het moment dat ze in het zandbed liggen.
“Mechanisch bestraten is meer dan alleen een machine inzetten voor het verwerken van klinkers”, zegt Oskam. “De techniek reikt veel verder, zo ver zelfs dat de hele straatmakerij erdoor op het punt van totale verandering komt te staan.” Dat heeft onder meer te maken met de prijs van bestratingmachines. Bedragen van 100.000 euro zijn geen uitzondering en maar weinig bedrijven kunnen zo’n bedrag investeren. Oskam: “Het zal een ontwikkeling als in de landbouw in de hand werken waar boeren al langer loonbedrijven met gespecialiseerd materieel inzetten.”

Trend

De CIB-directeur ziet die trend al enigszins afgetekend. “Straatmakers die eerder in een machine investeerden maar deze te weinig kunnen gebruiken, lenen die soms uit aan collegabedrijven.” Of die er vaak een beroep op doen blijft een vraag: opdrachtgevers vragen niet altijd uit zichzelf naar mechanisch uitgevoerde bestratingen. “Dan bepaalt de markt, wat veelal neerkomt op handmatig bestraten.” Dus bepalen ook opdrachtgever en ontwerper mede de ontwikkeling van het machinaal straten.
Daar komt nog bij dat er geen eensluidende definitie van ‘machinaal straten’ is. De Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland beschouwt de techniek vooral als hulpmiddel voor verder ambachtelijk uitgevoerd werk.
De Vereniging Verbetering Mechanisatie Straattechniek wil met de techniek het traditionele bestraten industrialiseren. “Daarmee verandert het karakter van de straatmakerij”, verwacht Oskam, “niet in de laatste plaats omdat de techniek onder meer ook het plaatsen van bijvoorbeeld trottoirbanden en de aanleg van het zandbed mechaniseert.”
Het CIB wil als kennisinstituut die ontwikkelingen bevorderen.
Wet en regel stellen mechanisch straten vooralsnog alleen verplicht voor nieuwe projecten vanaf 1500 vierkante meter. De Arbeidsinspectie overweegt die richtlijn uit te breiden naar herbestratingen, veruit het grootste deel van het totaal aan bestratingswerk. Wanneer die algemene verplichting ingaat blijft nog een vraag: de Arbeidsinspectie laat zich in de komende tijd informeren over de verschillende aspecten van de uitbreiding.

Reageer op dit artikel