nieuws

Che Guevara-methodein strijd tegen stroperigheid

bouwbreed Premium

“In trainingen in het eigen bedrijf onderwijs ik de ontwikkelingsstrategie Che Guevara. Die zei dat je in de jungle alle paadjes moet kennen, maar er nooit overheen moet lopen”, vertelde Stroink in een debat.

“In trainingen in het eigen bedrijf onderwijs ik de ontwikkelingsstrategie Che Guevara. Die zei dat je in de jungle alle paadjes moet kennen, maar er nooit overheen moet lopen”, vertelde Stroink in een debat.
Hij bedoelde daarmee dat een ontwikkelaar wel alle wetten en regels moet kennen, maar moet durven daarvan af te wijken. “Je moet niet met een idee langsgaan bij bureaucraten. Die roepen dan dat ze er een nota over zullen schrijven. Dan ben je verloren”, meent hij.
Zijn methode, die hij vooral toepast op verouderde bedrijfsterreinen waar hij posities inneemt, is zelfstandig volledige plannen ontwikkelen. “Daarmee ga ik dan een bouwvergunning aanvragen. Als je een goed verhaal hebt, dan krijg je die ook”, vertelde de ontwikkelaar. Op die manier is hij er volgens eigen zeggen al in geslaagd om een aantal bedrijfsterreinen te herstructureren. En dat dan niet met alleen nieuwe bedrijfspanden, maar ook met kantoren en woningen.
Stroink merkt daarbij dat er een verschil is tussen regio’s waar al sprake is van bevolkingskrimp zoals Limburg en het noorden en regio’s waar dat nog niet het geval is. “In de regio’s met krimp kantelt het denken van de overheid positief. Daar begrijpt men dat de overheid en de markt elkaar keihard nodig hebben.”

Compensatie

Zijn medespreker Rob Bats, gedeputeerde in Drenthe, daagde financiers uit mee te denken over private medefinanciering van infrastructuur in het Noorden des lands. Ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn heeft het noorden 2,2 miljard euro gekregen. Wat Bats betreft mag dat best wat meer worden met behulp van privaat geld. Hij deed die oproep na de verzuchting van voormalig directielid van ABP Vermogensbeheer Jelle Mensonides dat in infra beleggen in Nederland niet tot nauwelijks mogelijk is. Weliswaar is een aantal projecten zoals de Wijkertunnel en de bovenbouw van de hsl-zuid privaat gefinancierd, maar dat is wat anders dan erin beleggen. “Voor een institutionele belegger kan het interessant zijn te beleggen in concessies omdat daarmee vrijwel altijd een rendement op of boven de inflatie wordt gehaald. Dat is gebruiken als hedge tegen risicovoller beleggingen in aandelen”, aldus Mensonides.
In India en Canada belegt ABP al op die manier. In Nederland nog steeds niet, maar hij heeft hoop dat het ooit zover zal komen. “Vorig jaar hebben we weer een rondje Den Haag gedaan met de pensioenfondsen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Nu werden we positiever ontvangen dan enkele jaren terug.”

Reageer op dit artikel