nieuws

Bouwers slecht betaald bij Kosmos

bouwbreed Premium

Het wegwerken van achterstallig onderhoud bij 1300 kunstwerken via negen geïntegreerde contracten verloopt moeizaam. De betrokken bouwers hebben nog nauwelijks betaald gekregen door de hoge boeteclausules en projectgestuurde betalingen van het zogenoemde Kosmos-project.

Zowel projectmanager Henk van Ommen van de Bouwdienst als Bauke Lobbezoo van Strukton Civiel zette op het CROW XL congres afgelopen week in Apeldoorn vraagtekens bij de gekozen contractvorm.
Het klonk van te voren plausibel: om het achterstallig onderhoud aan de kunstwerken in Nederland in te lopen, zou Rijkswaterstaat met gebundelde geïntegreerde contracten werken met heel veel vrijheid voor de aannemer. Met de negen contracten is bijna een half miljard euro gemoeid. Het resultaat lijkt vooralsnog een desillusie te worden voor alle partijen.
Van Ommen weet dat voor zijn Noord-Hollandse contract veel tijd en moeite is gaan zitten in de concurrentie gerichte dialoog, maar dat de resultaten daarvan nauwelijks zichtbaar zijn in het contract. Hij is wel tevreden over de alternatieve aanbieding voor het groot onderhoud aan de A9 dat binnen zes weken is weggewerkt zonder grote omleidingsroutes.
Lobbezoo weet dat veel regionale diensten teleurgesteld zijn over de resultaten van Kosmos: “Zij verwachten dat de kunstwerken er weer spic en span uitzien, maar de aannemers hebben zich gehouden aan de opdracht om alleen de overeengekomen problemen op te lossen. We laten niet iets moois achter.”

Koppelingen

Strukton schreef in op zeven van de negen contracten en haalde er twee binnen. Door de 1800 schaderegels die Rijkswaterstaat stelde, was de aannemer gedwongen 1,2 miljoen papieren koppelingen te maken om aan alle gestelde eisen te voldoen. Strukton vindt ook de boeteclausules in de contracten exorbitant en pleit ervoor om een volgende keer meer met bonussen te werken. Een dag te laat opleveren kost 25.000 euro extra en een rijstrook komt op 15.000 euro per uur per rijrichting.
De aannemer concludeert dat Rijkswaterstaat zijn regierol als opdrachtgever ook nog niet onder de knie heeft. Strukton kreeg gedurende de uitvoering 450 toetsen voor de kiezen. “Loslaten is moeilijk”, merkt Lobbezoo met enig cynisme op. “Bovendien gaat de opdrachtgever ervan uit dat een opdrachtnemer alleen luistert als je niet betaalt”, is een andere ergernis.

Product

De betalingen lopen over de gehele linie achter en dat is vooral te wijten aan de koppeling met het product in plaats van met de planning. De discussies over de uitgangsposities en meerwerk zijn niet van de lucht. Lobbezoo pleit dan ook voor een betere discussie vooraf over de risico’s en vindt dat het risicobudget zou kunnen meewegen bij de meest voordelige aanbieding. Rijkswaterstaat erkent dat de bouwers op deze manier wel heel veel voorfinancieren, maar ziet niet meteen een oplossing vanwege de gekozen contractvorm.

Reageer op dit artikel