nieuws

Veiligheid geen issue voor management bouwbedrijf

bouwbreed

Vrijwel dagelijks staan er in Cobouw foto’s waarop veiligheidskundig zeer onverantwoorde situaties te zien zijn. De reacties van lezers hierop zijn dan ook niet van de lucht. Cor van den Berg vraagt zich af of de betrokken managers zich wel bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.

In Cobouw van 18 januari 2008 (nummer 12) stond onder de kop ‘Overgang’ een grote foto van Ton Borsboom over beide middelste pagina’s. Niet voor niets heet deze rubriek ‘Extra large’. Op deze foto drommen vier mannen samen op een onbeveiligde vloerrand. Ze zijn druk bezig een betonnen binnenspouwblad te monteren op de vloerrand van een betoncasco. Eén man staat op een trap en boort een gat. De tweede houdt de trap vast. Een derde man houdt de trek-drukschoor op zijn plaats, die de eerste man aan het element bevestigt. De vierde kijkt toe. Op de foto is te zien dat op alle plaatsen waar niet gewerkt wordt, de vloerranden met dubbele leuningen beveiligd zijn. Zo niet de plaats waar wel gewerkt wordt. De plaats waar nou juist het valrisico bestaat. Hier staan geen leuningen meer, want hier wordt gewerkt.

Valincidenten

Ik moest aan de foto van 18 januari denken toen ik een paar dagen later, in Cobouw van 22 januari (nummer 14), het berichtje las dat er twee doden door bedrijfsongevallen te betreuren waren. In beide gevallen ging het om ‘valincidenten’. In het ene geval kwam een Duitse bouwvakker om het leven toen hij “om een nog onbekende oorzaak” van 12 meter naar beneden viel. Bij het andere ‘valincident’ ging het om een Poolse arbeider die tijdens het monteren van gevelbeplating van de twaalfde verdieping viel. Ik moest aan deze foto denken toen wij onze Aboma Veiligheidsmonitor 2006 publiceerden. In deze publicatie, die u kunt downloaden van onze website (www.aboma.nl), geven we de resultaten van een jaar veiligheidsbeoordelingen in cijfers weer. Van diverse door ons beoordeelde onderwerpen, zoals verdiepingsvloeren, steigers en bekistingen, geven we per subonderwerp aan welk percentage tekortkomingen we hebben geconstateerd. 43% van alle werkplekbeveiligingen bij bekistingen en hulpconstructies bleek niet in orde. Bij “vloeren en daken” constateerden de veiligheidskundigen van Aboma in 53 procent van de gevallen tekortschietende vloerrandbeveiligingen. Dat zijn geen cijfers om nou direct vrolijk van te worden. Ik moest aan deze foto denken toen ik een paar dagen later in het tijdschrift Management Team van 25 januari 2008 de uitslag van het MT-onderzoek ‘Managers en veiligheid’ las. Uit dit onderzoek blijkt dat één op de drie managers vindt dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de veiligheid op de werkvloer. Driekwart van de managers is na een ongeval van mening dat ze niet meer hadden kunnen doen ter preventie. “Wie dan wel de schuldige is? Veel respondenten wijzen, direct dan wel indirect, naar werknemers. Zij moeten beter opletten, beter de regels naleven, beter nadenken, voorzichtiger zijn en hun gezond verstand gebruiken”. Met mij concludeert Jaap Uijlenbroek, directeur van de Arbeidsinspectie, dat veel managers zich onvoldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Bouwplaatsen worden toch ook wel eens bezocht door directeuren, door bedrijfsleiders, door hoofden productie. Als ze dat doen, dan zien zij toch ook dat een situatie, zoals op de hiervoor beschreven foto, van geen kanten klopt. Toen ik de eerste keer de cijfers van Aboma’s Veiligheidsmonitor las, verbaasde de hoge percentages tekortkomingen me. Nadat ik enkele ‘Extra Large’ foto’s in Cobouw weer eens opnieuw bekeek, kwam ik tot de slotsom dat het cijfer heel goed de realiteit weerspiegelt.

Verschil

De oproep die door verschillende lezers inmiddels gedaan is, om dit soort foto’s niet meer in Cobouw te plaatsen, onderschrijf ik niet. Beter lijkt me de verantwoordelijke managers van de betrokken bouwbedrijven op te roepen zich meer bewust te tonen van hun verantwoordelijkheden. Laat ze een voorbeeld nemen aan hun collegae van bedrijven waar het de normaalste zaak van de wereld is om als manager de veiligheid van hun werknemer als een van de belangrijkste aandachtspunten te zien. Managers die hun verantwoordelijkheden kennen en zich realiseren dat een door hen geplaatste opmerking over een onveilige situatie wellicht net het verschil maakt tussen een dodelijk valincident en een gezonde carrière in onze mooie bedrijfstak.

Reageer op dit artikel