nieuws

Softwarehuizen nemen heft in handen bij ontwikkelingen IFC

bouwbreed

Een twintigtal softwarehuizen nam vorig jaar resoluut de regie van Stabu over bij de ontwikkeling van uniforme communicatiestandaard IFC. “Er is de afgelopen jaren meer geld gespendeerd aan praten, dan aan concreet iets in elkaar timmeren”, zo luidt de kritiek die directeur Arie van Kranenburg van Arkey Systems heeft op de hele gang van zaken.

Van Kranenburg wordt er een beetje verdrietig van. Sinds de oprichting van de International Alliance for Interoperability (IAI) wordt er al tien jaar gediscussieerd over de totstandkoming van een (inter)nationale uniforme communicatiestandaard IFC in de bouw- en installatiesector.
Intussen is het voorstel van de softwarehuizen – verenigd in de Initiatiefgroep Open Standaarden (IOS) – over de ontwikkeling van IFC bij de Bouw Informatieraad gepresenteerd. Bij het ter perse gaan van deze editie was over de uitkomst van dit overleg nog niets bekend.
Voor de vooraanstaande softwarehuizen op het gebied van software voor de bouw- en installatiebranche was medio vorig jaar de maat vol. Onder druk van de softwarehuizen moest Stabu erkennen dat PIM geen open standaard was voor de uitwisseling van data, maar gewoon een van de vele systemen die al op de markt zijn.

Noodzaak

Van Kranenburg licht de noodzaak van een open betekenisvolle standaard toe: “De huidige informatiemanagementsystemen bevatten geen betekenisvolle digitale informatie die praktisch bruikbaar is. Met informatie bedoel ik niet de documenten die uitgewisseld worden. Er zijn afspraken gemaakt over lijndiktes, lagen en arceringen, maar dat is zonder betekenis.
Echter, het gaat erom hoe de internationale bouw- en installatiebranche een wand of deur zodanig eenduidig definieert dat deze informatie tussen verschillende softwareprogramma’s uitgewisseld kan worden. De objectenbibliotheken van het Lexicon van de Stabu zijn nog steeds in ontwikkeling, maar (nog) niet gereed voor een uniforme open uitwisseling.”
Volgens de Initiatiefgroep Open Standaarden leidt de huidige holistische benadering van de Stabu en andere instanties die zich bemoeien met de ict in de bouwwereld niet op korte termijn tot bruikbare resultaten. “Diverse instanties gaven de afgelopen jaren een totale beschouwing op informatie-uitwisseling, maar dat is net als jagen op een bewegend doel. Moeilijk en tijdrovend. Men wil eerst allerlei verschillende eigenschappen aan een object toewijzen, maar dat stimuleert gebruiker niet om volgens een IFC-standaard te werken. Bovendien zijn er nog allerlei andere belemmeringen, zoals het feit dat landen andere normeringen hanteren en dat objecten nog op verschillende manieren worden aangeduid.
Beton is in het Engels concrete, maar dat wordt in de huidige informatie-uitwisseling niet automatisch vertaald, zodat je verwarring krijgt. Wat wij voorstellen is een pragmatische aanpak.”

Andere benadering

In de ontwikkeling van IFC volgen de softwarehuizen nu een andere benadering. Van Kranenburg legt uit: “Wij laten de verschillende disciplines in de bouw -en installatiesector met elkaar de informatiebehoefte analyseren. Wie heeft op welk moment welke informatie nodig? Sommige elementen zijn voor een architect of constructeur niet interessant; die informatie krijgt hij niet toegestuurd. Verder gaan de softwarehuizen vanaf nu duidelijke afspraken maken over de objectdefinities. We moeten met uniforme coderingen werken; beton wordt bij wijze van spreken vastgelegd als 3600. Daarnaast is het belangrijk dat we weten wat we met een deur bedoelen: alleen bewegende onderdelen of de gehele deur? Daarom zijn individuele coderingen voor elk elementtype belangrijk”.

Uniforme standaard

Van Kranenburg maakt duidelijk, dat er op wel twintig verschillende manieren tegen een wand, buis of deur wordt aangekeken en dat je dat niet moet veranderen. “We komen een stuk verder als we de afspraken over de relatie tussen de elementen, maatvoering en constructie specificeren naar partijen. Bovendien moet elke discipline een uniforme standaard hanteren.”
De bedoeling is om eind 2008 op bepaalde deelgebieden, zoals de EPC-berekening en een warmtetransmissieberekening, volgens het uniforme bestandstype IFC te communiceren. Van Kranenbrug tot slot: “Ik hoop, maar dat moet je in de ict-wereld niet te vroeg roepen, dat er over 10 jaar een deugdelijke internationale IFC-standaard wordt gehanteerd.”

Reageer op dit artikel