nieuws

Rechter tikt RWS op de vingers

bouwbreed

Rijkswaterstaat mag het onderhoud aan rioleringen, watergangen, bermen en kunstwerken in het wegendistrict Groningen niet gunnen aan aannemerscombinatie De Jong en Zoon/Van der Weerd Grafhorst.

Dat heeft de Haagse voorzieningenrechter bepaald in een kort geding. Volgens de rechter had Rijkswaterstaat de inschrijving van de combinatie ongeldig moeten verklaren vanwege een onjuist ingevulde eigen verklaring.
De bouwcombinatie verklaarde in de ingeleverde stukken dat zij niet betrokken is geweest bij de voorbereiding van de opdracht. In werkelijkheid was zij dat wel, ontdekte een andere inschrijver. De Jong en Zoon en Van der Weerd Grafhort voerden in 2005 inspecties uit naar de staat van de rioleringsbuizen in het district. De uitkomsten daarvan dienden uiteindelijk als basis voor het bestek voor de huidige opdracht.
Volgens Rijkswaterstaat was slechts sprake van een misverstand. De combinatie had per ongeluk de eigen verklaring verkeerd ingevuld. De opdrachtgever was daarom bereid het inschrijffoutje over het hoofd te zien.
Een dergelijke voorkeursbehandeling is echter in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dus niet toegestaan, oordeelde de rechtbank. “Aan het beginsel van gelijke behandeling door de aanbesteder dient strak de hand worden gehouden”, concludeert de rechter.

Kennisvoorsprong

Zij wijst er in haar uitspraak ook op dat de combinatie door haar eerdere betrokkenheid een kennisvoorsprong had op bouwbedrijven die eveneens meedongen naar de opdracht. “Met de door haar eerder vergaarde kennis is ze in staat geweest om de onderhoudskosten van de rioleringen beter te prijzen dan andere inschrijvers.”
De Jong en Zoon/Van der Weerd Grafhorst was met een inschrijfprijs van 5,6 miljoen euro als goedkoopste uit de bus gekomen. De nummer twee offreerde een bedrag van 6,2 miljoen euro. Of dat bedrijf de opdracht nu gegund krijgt, is vooralsnog onduidelijk. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of de inschrijver aan alle geschiktheideisen voldoet.

Reageer op dit artikel