nieuws

Pleidooi voor subsidie zonne-energie

bouwbreed Premium

Utrecht – De stimuleringsregeling duurzame energie (SDE) moet drastisch worden verruimd. Ook exploitanten van zonne-installaties met een vermogen tot 100 kilowattpiek (KWp) kunnen daarvan gebruik maken.

Zo reageert Holland Solar, de Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie, op de stimuleringsregeling duurzame energie die per 1 juli ingaat.
Bezitters van zonnepanelen kunnen met de stimuleringsregeling een subsidie krijgen voor kilowatturen zonne-energie. Omdat de regeling uitsluitend van toepassing is op kleine installaties met een vermogen tussen 0,6 en 3,0 kilowattpiek, zullen vooral particulieren ervan profiteren. Bedrijven en woningcorporaties vissen achter het net, stelt de brancheorganisatie.
Dat het bedrijfsleven hierdoor buiten spel is gezet is extra zuur, omdat de overheid de indruk heeft gewekt dat de subsidie ook zou gelden voor grotere installaties met een vermogen tot 100 KWp. De organisatie pleit er dan ook voor om de subsidie zo snel mogelijk ook voor dit soort installaties open te stellen.
Daarbij tekent Holland Solar aan dat door het stopzetten van de vorige subsidie voor zonne-energie, de omzet fors is gedaald. Met de nieuwe regeling hoopt de sector weer uit het dal te kunnen klimmen. “Hoewel er aan de praktische kant van de regeling nog het nodige gedaan dient te worden, zijn de uitgangspunten positief te noemen.”

Verhoging

Holland Solar bepleit een kleine verhoging van de elektriciteitsprijs. In dat geval zou de regeling kunnen worden uitgevoerd buiten de rijksbegroting. “De sector is van mening dat Nederland hierin een voorbeeld kan nemen aan Duitsland, waar investeringen in zonnestroom dankzij een breder bereik en financiering buiten de begroting om, een grote vlucht hebben genomen.”
Zonnestroom maakt het mogelijk zonlicht om te zetten in elektriciteit. Deze lichtbron kan tevens worden gebruikt voor het verwarmen van water, een techniek die zonnewarmte wordt genoemd. Holland Solar laat weten dat zijn veertig leden uitkijken naar maatregelen van de overheid die het gebruik van deze techniek stimuleren.

Reageer op dit artikel