nieuws

Plan vervanging asbestdak door zonnepaneel

bouwbreed

De Provinciale Staten van Overijssel hebben minister Cramer (VROM) voorgesteld om in deze provincie asbestdaken van boerderijen te vervangen door zonnepanelen. De minister heeft toegezegd het voorstel serieus te bestuderen.

Minister Cramer heeft gedeputeerde Theo Rietkerk laten weten dat gemeenten en gebouweigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het saneren van asbestdaken. “Maar de vraag is of dat ook zo is als de daken acuut moet worden vervangen omdat ze een gezondheidsrisico vormen”, licht Rietkerk toe. “De minister antwoordde dat in dat geval het Rijk verantwoordelijk is. We willen laten onderzoeken welke asbesthoudende daken in Overijssel een risico vormen voor de volksgezondheid.”
In Overijssel is de asbestproblematiek in de grond zeer ernstig omdat vele wegen in vroeger tijden verhard zijn met asbest. Door afbrokkelende daken komt er nog meer asbest in de grond die bij brand of verstuiving gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. “Een mogelijkheid is dat de VROM-Inspectie onderzoek naar de daken uitvoert”, oppert Rietkerk. “Vervolgens moet je berekenen hoeveel vierkante meter zonnepanelen nodig is om inzicht te krijgen in de kosten en in hoeverre provincie, Rijk en gebouweigenaar dat kunnen financieren”.

Potje

De provincie heeft voor de komende vier jaar een potje van 12 miljoen euro beschikbaar voor duurzame oplossingen. In juni wordt bekend welke projecten zij gaat ondersteunen. Rietkerk verwacht over twee maanden meer te horen van de minister.

Reageer op dit artikel