nieuws

Pakeergarage Roosendaal onderwerp politiek debat

bouwbreed

De oplevering van de parkeergarage onder de Nieuwe Markt in Roosendaal laat nog maanden op zich wachten. Aanvankelijk zou Strukton de garage uiterlijk 1 november 2007 opleveren, maar na de zomer was al duidelijk dat dat niet ging lukken.

Nu gaat de gemeente Roosendaal op basis van een indicatieve planning van Strukton uit van 1 juli, maar de Roosendaalse politiek twijfelt over de haalbaarheid van deze datum. D66-fractievoorzitter T. Schijvenaars heeft liever dat het college een realistische, haalbare datum noemt, dan steeds weer nieuw uitstel aan te kondigen. Hij denkt dat zwak management bij de gemeente de voornaamste oorzaak is van de vertraagde oplevering. Wat het er niet eenvoudiger op maakt is dat de gemeente en de aannemer al maanden ruziën over de oorzaak van de vertraging. Ook zijn er verschillen in inzicht over de interpretatie van de aanbestedingsstukken en de reikwijdte van de opdracht. Over en weer zijn er inmiddels claims tegen elkaar ingediend. “Er zijn op bestuurlijk niveau contacten gelegd om de mogelijkheden te bezien om uit de impasse te komen”, aldus de gemeente. Het werk aan de parkeergarage gaat overigens ondertussen wel door.
Eind vorig jaar maakte het gemeentebestuur een e-mail wisseling met Strukton openbaar. Hieruit bleek dat Strukton de oorzaak van de bouwvertraging vooral ziet in steeds nieuwe – zelfs ingrijpende – wijzigingen op het ontwerp. Volgens de gemeente ging het niet om ingrijpende aanpassingen. Strukton wil niet inhoudelijk ingaan op de zaak en bevestigt alleen dat beide partijen in gesprek zijn.

Reageer op dit artikel