nieuws

Onderhands aanbesteden mag niet

bouwbreed

Opdrachten onder de Europese drempelwaarden moeten in principe openbaar worden aanbesteed. Daarmee is de discussie tussen VNG, Bouwend Nederland en Aannemers Federatie Nederland zinloos geworden.

Elke aanbesteding moet voldoen aan de eisen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie, In de praktijk betekent dit dat kleine opdrachten principieel niet onderhands mogen worden aanbesteed. Dit spreekt het Europese Hof van Justitie uit naar aanleiding van een zogenoemde prejudiciële vraag van een Spaanse rechter.
In het geding ging het om een kleine opdracht van de Spaanse overheid aan het staatspostbedrijf Correos. Enkele private concurrenten tekenden daartegen bezwaar aan. Die vonden dat de opdracht openbaar aanbesteed had moeten worden.
In eerste instantie wilde de Spaanse rechter daar niet aan, omdat het bedrag dat met de opdracht was gemoeid ver onder de Europese drempelwaarde voor diensten lag. Toch wendde hij zich tot het Europese Hof met de vraag of er wellicht toch een plicht tot openbaar aanbesteden was.
Het Hof heeft nu geoordeeld dat die plicht er wel degelijk is. Niet vanwege de aanbestedingsrichtlijn, maar vanwege het Europees Verdrag. “Het volstrekt ontbreken van een oproep tot mededinging bij de gunning van een overheidsopdracht is in beginsel niet in overeenstemming met de vereisten van het Europees verdrag en evenmin met de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie”, vinden de Europese rechters.

Meedingen

Daarmee volgt het Hof de ideeën van Europees Commissaris Charlie McGreevy (interne markt) die eveneens vindt dat openbare aanbesteding in principe ook voor kleine opdrachten in de bouw moet gelden. Met name als het gaat om werken in grensgebieden moeten bedrijven uit buurlanden kunnen meedingen, vindt de commissaris.
Volgens aanbestedingsjuristen heeft deze uitspraak gevolgen voor de uitvoeringsbesluiten van de Aanbestedingswet. Daarin wordt nu nog een grens genoemd van 1,5 miljoen waaronder onderhands kan worden aanbesteed. Dat is in strijd met deze uitspraak.
In commentaren op de uitvoeringsbesluiten heeft de VNG laten weten geen grens te willen. Bouwend Nederland wil de grens juist hoger dan 1,5 miljoen. AFN vindt 1,5 miljoen genoeg.

Reageer op dit artikel