nieuws

Nieuwe brug herbouwd

bouwbreed Premium

AmsterdamWaar Damrak (links) en Prins Hendrikkade elkaar kruisen voor het Centraal Station in Amsterdam is het de komende weken een drukte van jewelste. Nu de caissons voor de Noord-Zuidlijn zijn afgezonken in het ‘natte’ Damrak kan bovengronds de wederopbouw beginnen. Ondergronds gaat vanaf deze plek de boorkop van start om zich in zuidelijke richting een weg te graven onder het centrum van Amsterdam.

AmsterdamWaar Damrak (links) en Prins Hendrikkade elkaar kruisen voor het Centraal Station in Amsterdam is het de komende weken een drukte van jewelste. Nu de caissons voor de Noord-Zuidlijn zijn afgezonken in het ‘natte’ Damrak kan bovengronds de wederopbouw beginnen. Ondergronds gaat vanaf deze plek de boorkop van start om zich in zuidelijke richting een weg te graven onder het centrum van Amsterdam.
Rechts en midden op de foto is een nieuwe brug in aanbouw. Hij gaat de uit de veertiende eeuw stammende Brug 303 vervangen, die in zijn begintijd overigens ook al als ‘nieuwe brug’ werd aangeduid.
Brug 303 moest worden afgebroken om de caissons ‘door te laten’ en het is de bedoeling om hem naar oorspronkelijk voorbeeld te herbouwen. Uit de lange rij wapeningsstekken valt af te lezen dat de betonnen pijlers inmiddels op hoogte zijn. Tegelijkertijd wordt een deel van de fundering aan de wallenkant van de Prins Hendrikkade gesloopt en vervangen.
Medio mei moet de nieuwe brug weer in gebruik zijn en kan de tijdelijke hulpbrug worden afgebroken. Hoofdaannemer van deze omvangrijke herstelklus is Heijmans.
Foto: Ronald Bakker
Tekst: Pieter de Mos

Reageer op dit artikel