nieuws

Kritiek associatie op nieuwe regeling energiesubsidies

bouwbreed

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) heeft stevige kritiek op de nieuwe subsidieregeling voor het opwekken van groene stroom. Volgens de associatie biedt de regeling te weinig kansen voor windmolens op land en helemaal geen ruimte voor initiatieven op zee.

In een brief aan de Tweede Kamer plaatst de NWEA een reeks van kanttekeningen bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie van minister Van der Hoeven (economische zaken).
De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over deze nieuwe subsidieregeling.
De nieuwe regeling gaat ervan uit dat de windmolens 2200 vollasturen per jaar halen. Volgens de Nederlandse Wind Energie Associatie komen daardoor alleen de meer windrijke gebieden en hogere turbines in aanmerking voor subsidie. Daardoor zullen projecten afvallen waaraan al jaren gewerkt is, aldus de NWEA. De associatie vertegenwoordigt die organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van windenergie.
De associatie is zwaar teleurgesteld dat de nieuwe subsidieregeling dit jaar nog niet gaat gelden voor wind op zee omdat de eerste nieuwe vergunningen pas in 2009 worden verleend.
Volgens de NWEA is het “volstrekt onduidelijk” waarom de overheid op dit moment geen vergunningen voor windparken op zee wil verlenen.
Een ander punt van kritiek betreft de berekeningen die bepalen hoe hoog de subsidie voor individuele projecten mag zijn. Volgens de Nederlandse Wind Energie Associatie wordt in de nieuwe regeling uitgegaan van gemiddelde investeringskosten die 8 procent te laag zijn.
De oude regeling voor groene stroom werd in augustus 2006 door het vorige kabinet geheel onverwacht stopgezet omdat de kosten behoorlijk uit de hand liepen. Veel projecten zijn toen in de ijskast gezet.

Reageer op dit artikel