nieuws

Groene btw voor groene woningen

bouwbreed Premium

Gelukkig is er in de laatste maanden sprake van een toenadering tussen publiek en privaat. Ons offensief, samen met de NEPROM, tegen de verdere aan-scherping van de epc-normen heeft er toe geleid dat we nu constructief met elkaar aan het praten zijn. Wij hebben een helder aanbod: een gegarandeerde energiereductie van zo’n 25 pro-cent. Daarvoor willen wij als sector vooral investeren in een nog beter casco in plaats van in allerhande installaties en high tech apparatuur. Je kunt dan wellicht een mooie epc krijgen, maar de praktijk leert ons dat dit niet aansluit bij de beleving van de woonconsument. Daarbij komt dat over 10 tot 15 jaar die apparatuur is afgeschreven. Investeren in een nog beter casco is over 15 jaar nog steeds lonend en op termijn dus het meest energiezuinig. Tegelijkertijd betekent dit, dat de sector alle ervaring die het in de afgelopen decennia op het gebied van duurzaam bouwen heeft opgedaan, moet inzetten om dat doel te bereiken. Duidelijk is dat de epc norm en de voorgestelde verscherping niets zegt over het echte energiegebruik van een woning. Om die reden zijn wij in het over-leg met VROM zover gekomen dat de huidige epc berekeningsmethodiek op de helling gaat. Het casco zal een belangrijker deel van de epc gaan uitmaken en ook feitelijk consumentengedrag zal worden meegewogen in de uiteindelijke epc methodiek. Daarbij is de NVB een groot voorstander van een breedgedragen onderzoek naar het praktisch nut en voordeel bij ver-schillende epc standen. Pas dan kun je goede uitspraken doen over effectieve maatregelen om het energieverbruik en de CO2 -uit-stoot te verminderen.

Gelukkig is er in de laatste maanden sprake van een toenadering tussen publiek en privaat. Ons offensief, samen met de NEPROM, tegen de verdere aan-scherping van de epc-normen heeft er toe geleid dat we nu constructief met elkaar aan het praten zijn. Wij hebben een helder aanbod: een gegarandeerde energiereductie van zo’n 25 pro-cent. Daarvoor willen wij als sector vooral investeren in een nog beter casco in plaats van in allerhande installaties en high tech apparatuur. Je kunt dan wellicht een mooie epc krijgen, maar de praktijk leert ons dat dit niet aansluit bij de beleving van de woonconsument. Daarbij komt dat over 10 tot 15 jaar die apparatuur is afgeschreven. Investeren in een nog beter casco is over 15 jaar nog steeds lonend en op termijn dus het meest energiezuinig. Tegelijkertijd betekent dit, dat de sector alle ervaring die het in de afgelopen decennia op het gebied van duurzaam bouwen heeft opgedaan, moet inzetten om dat doel te bereiken. Duidelijk is dat de epc norm en de voorgestelde verscherping niets zegt over het echte energiegebruik van een woning. Om die reden zijn wij in het over-leg met VROM zover gekomen dat de huidige epc berekeningsmethodiek op de helling gaat. Het casco zal een belangrijker deel van de epc gaan uitmaken en ook feitelijk consumentengedrag zal worden meegewogen in de uiteindelijke epc methodiek. Daarbij is de NVB een groot voorstander van een breedgedragen onderzoek naar het praktisch nut en voordeel bij ver-schillende epc standen. Pas dan kun je goede uitspraken doen over effectieve maatregelen om het energieverbruik en de CO2 -uit-stoot te verminderen.

Essentieel

Overigens zijn wij als brancheorganisatie nog steeds van mening dat de meeste energiewinst te boeken is in de bestaande voorraad. Nieuwbouw maakt immers maar enkele procenten van het totale woningbestand uit, en is bovendien sowieso al een stuk energiezuiniger dan de gemiddelde bestaande woning. Wanneer je bij miljoenen bestaande woningen die nu nog gemiddeld 2000 kuub gas verbruiken dit naar de helft kunt terugbrengen, schiet je pas echt op. Dit betekent echter dat ook de woonconsument moet worden doordrongen van nut en noodzaak van het terugdringen van het energiegebruik. Stimuleren is daarbij in de ogen van NVB essentieel. In dat kader zijn wij niet enthousiast over de invoering van het energielabel. Wanneer men een slecht label krijgt, kan men denken “dan verhuis ik maar even niet”. Dan werkt het als een soort overdrachtsbelasting en remt het label de doorstroming. Terwijl omgekeerd kopers er niet op zitten te wachten, dat verkopers hun huis energiezuiniger maken en dat vervolgens in de verkoopprijs verdisconteren. Op dit moment zijn er niet of nauwelijks subsidies beschikbaar voor duurzame nieuwbouw. NVB wil het volgende aan de landelijke overheid in overweging geven. Het nemen van maatregelen die woningen energiezuiniger maken hebben een prijsopdrijvend effect, zowel voor het casco als de installaties. Bovendien worden de kopers van nieuwbouwwoningen geconfronteerd met 19 procent btw, die bovenop al die extra kosten komt. Vervolgens werkt een hogere woningprijs van nieuwbouw door in de Onroerende Zaak Belasting en in het Eigen Woning Forfait. Op termijn zal, bij verkoop, ook de overdrachtsbelasting van 6 procent worden geheven over een gemiddeld hogere woningprijs. Kortom, de burger betaalt meerdere malen extra voor die investeringen in een beter milieu. Dit zijn extra inkomsten voor Financiën. En het Rijk hoeft toch niet te verdienen aan investeringen in energiezuinige nieuwbouw?

Stimulans

Ons pleidooi is daarom een lagere (groene!) btw (6 procent) in te voeren voor woningen die energiezuinig worden opgeleverd. Vergelijk het met auto’s die ook een fiscaal gunstige behandeling krijgen als ze milieuvriendelijk op de markt worden gezet. Voor de marktpartijen en de consument kan dit een stimulans zijn. Dit alles neemt niet weg dat wij er van overtuigd zijn dat publiek en privaat in de afgelopen maanden dichter bij elkaar zijn gekomen. En dat is een goede zaak. Want het terugdringen van het energiegebruik met als uiteindelijk doel een gezonde woningmarkt in combinatie met een beter klimaat is een gezamenlijk belang.

Reageer op dit artikel