nieuws

G-rekening op termijn afgeschaft

bouwbreed

De geblokkeerde rekening wordt vervangen door een depotrekening bij de Belastingdienst. De Tweede Kamer kan zich daarin vinden maar vindt de rentevergoeding te laag.

Het systeem van de g-rekening voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast kost het de Belastingdienst te veel tijd en is aanpassing van de verouderde software niet mogelijk. Dit blijkt uit een wijziging van de Invorderingswet die momenteel door de Tweede Kamer wordt behandeld.
De g-rekening is een fenomeen dat wordt gebruikt door hoofdaannemers om zich te vrijwaren voor het niet betalen van belasting en premies door hun onderaannemers. Het belasting- en premiedeel van rekeningen van onderaannemers storten zij op de geblokkeerde rekening waarop de Belastingdienst een eerste pandrecht heeft. Voor dat deel zijn ze dan gevrijwaard voor eventuele navorderingen door de Belastingdienst in het kader van de Ketenaansprakelijkheid.

Mutaties

Het aantal g-rekeningen is met 40.000 gering. Het aantal mutaties is echter groot. Alleen al in januari 2006 ging een bedrag van meer dan een miljard om aan mutaties. Staatssecretaris De Jager van Financiën schat dat door het jaar heen op de g-rekeningen een positief saldo van tussen de 600 en 900 miljoen euro staat.
Informeel is daarnaast de praktijk gegroeid dat hoofdaannemers het belasting- en premiedeel niet op de g-rekening van hun onderaannemers storten, maar rechtstreeks overmaken aan de Belastingdienst. Die boekt dat in ‘depot’. Inmiddels zijn er zo’n 7800 van dit soort ‘depotrekeningen’ in gebruik bij de fiscus.
Met het wetsvoorstel wil De Jager deze praktijk formaliseren waarbij tegelijkertijd het systeem van de g-rekening wordt afgeschaft. Over de tegoeden wil hij de Belastingdienst zelfs rente laten vergoeden. De hoogte daarvan koppelt hij aan de Wet op de consignatie van gelden. In 2007 was de rente daarvoor 0,82 procent.

Kamer

De Tweede Kamer kan zich op hoofdlijnen vinden in de andere wijze waarop de vrijwaring van hoofdaannemers geregeld gaat worden. Dit geldt temeer waar de banken al niet happig waren op de g-rekening omdat de Belastingdienst daarop pandrecht heeft.
Wel zet het parlement grote vraagtekens bij de hoogte van de rentevergoeding. Vooral het CDA en de VVD vragen zich af waarom niet wordt aangesloten bij de heffings- en invorderingsrente die hoger is. Door weinig rente te vergoeden, behaalt de Belastingdienst een winst van 24 miljoen euro per jaar.
De Jager is echter bang dat bij een hogere rentevergoeding ondernemers te veel geld op de depotrekening zetten om rente te kunnen vangen. Ook speelt voor hem een rol dat banken op de g-rekeningen nog minder rente betaalden.

Reageer op dit artikel