nieuws

Extra strookje bitumen op dak zorgt voor veel tijdwinst

bouwbreed

Een strookje bitumen aan de onderzijde van een Resitrix MB-dakbaan voorkomt het tijdrovende föhnen van honderden strekkende meters naad. Want het strookje maakt het mogelijk in de randzones van daken met hele in plaats van halve dakbanen te werken. De producent van de dakbanen pleit er nu voor deze methode te uniformeren.

De nieuwe applicatie is bedacht toen het platte dak van de ruim 4500 vierkante meter grote volleybalhal van Omnisport in Apeldoorn moest worden gedekt met SBS hoogpolymeer gecacheerde gewapende EPDM, Resitrix MB, waarbij de naden zijn gelast met hete lucht.
Vanwege de vrije hoogte van de hal (12,5 meter), de hoge borstweringen rondom het dak en de ligging van de hal in een vrij open ruimte moest er, conform NEN 6702, rekening worden gehouden met brede randzones.
Over de eerste 5 meter vanaf de rand diende men halve banen Resitrix met een breedte van 500 millimeter te verwerken en die in de overlap mechanisch te bevestigen en de naden met hete lucht te lassen. De consequenties hiervan waren: veel meer laswerk en meer materiaalverlies. Bij een traditionele uitvoering zou het nodig zijn om alleen al in de randzones ongeveer 1250 meter naad te föhnen.

Sneller

Dat moest anders kunnen, vonden Willem Houtzager, directeur van WH Daktechniek en de dakaannemer van de hal, en Harry Vrielink, technisch manager van Phoenix PDT, de leverancier van de Resitrix-dakbanen. Samen hebben ze de oplossing gezocht in een snellere verwerkingsmethodiek met banen op een maximale breedte van 1 meter in plaats van halve banen. Op de ondergrond zijn eerst bitumenstroken met polyesterwapening, 200 millimeter breed, aangebracht op zodanige afstanden vanuit de dakrand, dat ze in het hart van de bovenliggende EPDM-banen kwamen te liggen. Deze stroken zijn met de wegbrandfolie naar de bovenzijde en met voldoende tules met dakboorschroeven mechanisch bevestigd.
Daarna zijn de 1 meter brede dakbanen Resitrix MB uitgerold over de stroken, waarbij de stroken met een kleine brander werden verweekt. Hierdoor ontstond een verbinding met de SBS aan de onderzijde van de EPDM.
Vervolgens zijn de Resitrix-banen in de overlap mechanisch bevestigd en de naden gelast met hete lucht. Op de kopse kanten van het dak, waar de dakbanen in de lengterichting eindigen, zijn geen doorgaande bitumenstroken gebruikt maar korte ‘tongen’ van ongeveer 5 meter lengte, die haaks op de dakrand zijn aangebracht.
De geschetste werkwijze heeft bij het Omnisportdak in Apeldoorn als resultaat gehad, dat er 750 strekkende meter naad minder te föhnen was. Een tijdsbesparing van bijna 50 procent bij de verwerking van de randzones.
Uiteraard vraagt de methode een extra handeling met het plaatsen van de bitumenstroken, maar dit gaat aanmerkelijk sneller dan naden föhnen. Door de stroken vooraf te laten snijden, gaat ook dat niet ten koste van de tijdwinst bij de uitvoering.

Gegarandeerd netzo goed

Omdat de efficiëntere verwerkingswijze afwijkt van de traditionele, is de vraag gerechtigd of de nieuwe aanpak uiteindelijk een net zo betrouwbaar eindresultaat oplevert. Volgens Phoenix PDT is deze manier van bevestigen gegarandeerd net zo goed als werken met halve banen. De hele banen zitten namelijk met de bitumenstroken ook om de 500 millimeter bevestigd aan de ondergrond. En de hechting van de bitumenstrook aan de SBS onderzijde is goedgekeurd binnen het systeem waarin het elders wordt toegepast. Specifiek testen is dus niet meer nodig. De methode is daarom volgens de fabrikant uniform te gebruiken bij Resitrix-dakbanen op mechanisch bevestigde daken. Het antwoord op de vraag of deze aanpak rendabel is, hangt voornamelijk af van het aantal strekkende meters naad dat moet worden geföhnd. Volgens directeur Willem Houtzager van WH Daktechniek, die erg enthousiast is over de ervaringen in Apeldoorn, zou dat al bij randzones van 3 meter (zes halve banen) kunnen zijn of als er een totaal van 200 strekkende meter of meer moet worden geföhnd.

Reageer op dit artikel