nieuws

Energiestrategievoor Schieveste

bouwbreed

– Een strategische energiescan voor Schieveste, het nieuwe stadsdeel van Schiedam, moet leiden tot energieoplossingen die duurzaam, maakbaar maar vooral financieel rendabel zijn.

Het nieuwe Schiedamse stadsdeel krijgt ruim 370.000 vierkante meter aan woningen, kantoren, scholen en commerciële functies. Het 16 hectare grote gebied bestaat uit zes deelprojecten. Burgfonds ontwikkelt momenteel fase 2 en 3 (circa 60 procent van het totale project).
Basis voor de duurzaamheidsstrategie van Schieveste is de energie-scan van Techniplan Adviseurs waarbij zo veel mogelijk lokale energiemogelijkheden worden benut.Techniplan toetste alle mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen op duurzaamheid, praktische haalbaarheid en terugverdientijd. Juist op gebiedsniveau is volgens Leo Kooiman, directeur van Techniplan Adviseurs, veel meer winst te halen dan met alleen maatregelen op het niveau van gebouwen.
“Het koppelen van verschillende functies is zeer effectief. In Dordrecht hebben we bijvoorbeeld een ontwerp gemaakt dat de energievoorziening van een ijsbaan, een ziekenhuis en een zwembad combineert.”
Het Rotterdamse ingenieursbureau werkt voor deelplan 2 (180.000 vierkante meter voor diverse voorzieningen) aan de planuitwerking, aanbesteding, outsourcing en begeleiding van de realisatie van de thermische energie-infrastructuur. Alle energievoorzieningen kunnen gefaseerd worden aangelegd.

Reageer op dit artikel