nieuws

Corporatie dreigt uit bestel te stappen

bouwbreed

Woningcorporatie De Veste uit Ommen wil uit protest tegen het kabinetsbeleid uit het publieke bestel stappen. Directeur Jan Sinke van De Veste heeft dat gisteren bevestigd.

Volgens Sinke zijn er voor zijn organisatie geen voordelen meer om in het bestaande stelsel van woningcorporaties te blijven nu het kabinet de vennootschapsbelasting heeft aangescherpt. Hij verwacht buiten het stelsel zelfs beter af te zijn. Zijn stichting wil zich wel blijven inzetten voor sociale volkshuisvesting van burgers met een smalle beurs.
Volgens Sinke is het nog nooit eerder gebeurd dat een corporatie deze stap wilde maken. In het verleden hebben andere sociale huisvesters er wel mee gedreigd. Het is onduidelijk of de wet het toestaat. De overheid is van mening dat het onmogelijk is uit het bestel te stappen. Minister Vogelaar (Wonen) heeft de corporatie uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie. Een definitieve afspraak is volgens Sinke nog niet gemaakt.
De actie van de corporatie uit Ommel is tekenend voor de slechte verhoudingen tussen de sociale huisvesters en het Rijk. Minister Vogelaar heeft de zich de woede van de corporaties op de hals gehaald met haar besluit om sociale huisvesters in ieder geval dit jaar een heffing van 75 miljoen euro op te leggen voor steun aan de corporaties in de veertig probleemwijken. De meeste pijn zit echter bij de vennootschapsbelasting die de corporaties vanaf dit jaar moeten betalen.

Lastig

In politiek Den Haag wordt de aanpak van de veertig probleemwijken, een speerpunt van het kabinet, steeds meer als een lastige kwestie ervaren. In de ogen van CDA-fractieleider Pieter van Geel is de wijkenaanpak een “probleem- en risicodossier” geworden. In zijn weblog meldt Van Geel dat integrale wijkaanpak niet door het Rijk vanuit Den Haag worden aangestuurd. Volgens de CDA’er was “veel stuurmanskunst” nodig om er met de woningcorporaties uit te komen. “Dat is niet gelukt”, stelt hij.
Van Geel vindt dat de heffing van 75 miljoen euro voor dit jaar gebillijkt kan worden, maar dat de PvdA-bewindsvrouw opnieuw met Aedes om tafel moet zitten voor het steungeld in de komende jaren.

Reageer op dit artikel