nieuws

CDA wenst onderzoek naar secundaire bouwgrondstoffen

bouwbreed Premium

Het CDA wil dat de Rijksgebouwendienst alsnog onderzoek doet naar alternatieven voor beton- en metselzand. De dienst weigert en noemt het “niet zinvol”.

De fractie wil daarom opheldering van de ministers Cramer (VROM), Vogelaar (wonen) en staatssecretaris Huizinga (water) over de weigering.
Vorige week berichtte Cobouwover het afwijzen van het onderzoek naar secundaire bouwgrondstoffen door de Rijksgebouwendienst. Dit tot grote woede van de Commissie-Tommel die advies uitbrengt aan het kabinet over ontgronden en een onderzoekstoezegging had van de RGD.
Het CDA vreest dat de komende vijftien jaar de hoeveelheid aan puin met 50 tot 100 procent toeneemt. Deze hoeveelheid is volgens de fractie te groot om alleen te gebruiken als funderingsmateriaal onder wegen.
Tweede Kamerleden Vietsch en Knops zijn erg verbaasd over de weigering van de Rijksgebouwendienst. Dit omdat het regeringsbeleid is om 100 procent duurzaam in te kopen en het werkprogramma ‘Schoon en zuinig’ uitgaat van een verhoging van het aandeel hernieuwbare bronnen. Zij verwijten de dienst dat ze haar verantwoordelijkheid niet neemt.

Reageer op dit artikel