nieuws

Bouwschade valt wel degelijk tebeperken

bouwbreed Premium

Een fout in de bouwput kan vergaande gevolgen hebben. Voorkomen is beter dan genezen en dat kan op verschillende manieren.

Voorkomen of verhelpen van bouwschade was dit keer het thema van het Uretek-seminar in Delft. Zelf injecteerde de specialist in het herstellen van verzakkingen dit jaar -preventief – een tweecomponentenhars onder de funderingen van twee panden in Waalwijk. Dit om schade bij het trekken van damwanden voor een saneeroperatie te beperken. Uretek injecteerde meer dan 5 ton expanderend schuim.
De maatregel voorkwam erger. “Zij bleef beperkt tot esthetische en architectonisch schade, anders zou functionele schade zijn opgetreden”, concludeerde prof.dr.ir. Almer van der Stoel van Crux Engineering. Hij bepaalde (achteraf) de schade met de Plaxismethode. Van der Stoel wees op het belang van mitigerende maatregelen, zoals deze methode. “Een schadeprognose vereist dat je alle factoren betrekt. De Plaxisberekening gaat verder dan wand en grond. Het is een middel om een kwalitatieve analyse uit te voeren naar omgevingsbeïnvloeding, door koppeling met de bebouwing worden risico’s geminimaliseerd.”
Ook voor nieuwbouw zijn er innovatieve bouwmethoden. Bouwen op weke grond is mogelijk met een nastelbare fundatie die eventuele ongelijke verzakkingen recht zet.
Prof. R. van Schendelen (Erasmus Universiteit) zocht een verklaring waarom het vaak mis gaat. Hij meent dat bouwers veel geld kunnen besparen door pro-actief de wet- en regelgeving te beïnvloeden. “Bouw draagvlak, infiltreer en participeer. En werk aan verrassende cros sectorale coalities”, luidt zijn advies.

Reageer op dit artikel