nieuws

Bedrijven belast met onderzoek grit

bouwbreed

Bedrijven zijn vanaf begin april zelf verantwoordelijk voor het onderzoek waarin wordt bepaald of een partij straalgrit nog kan worden gereinigd of moet worden gestort. VROM heeft besloten dat de verplichting om een erkend laboratorium voor dergelijke onderzoeken in de arm te nemen dit voorjaar vervalt. Op basis van de huidige regels mag alleen verontreinigd straalgrit dat niet meer kan worden gereinigd op een vuilnisbelt worden gestort. Voor de stort wordt een heffing betaald.

Bedrijven zijn vanaf begin april zelf verantwoordelijk voor het onderzoek waarin wordt bepaald of een partij straalgrit nog kan worden gereinigd of moet worden gestort. VROM heeft besloten dat de verplichting om een erkend laboratorium voor dergelijke onderzoeken in de arm te nemen dit voorjaar vervalt. Op basis van de huidige regels mag alleen verontreinigd straalgrit dat niet meer kan worden gereinigd op een vuilnisbelt worden gestort. Voor de stort wordt een heffing betaald.
In de regeling niet-reinigbare straalgrit was bepaald dat een erkend laboratorium moet bepalen of het de vervuilde straalgrit nog kan worden gereinigd. Die bepaling wordt geschrapt waarmee bedrijven zelf verantwoordelijk worden voor de betrouwbaarheid van het onderzoek naar het straalgrit.
Volgens VROM gebeurt dit in het kader van de operatie om de regeldruk te verminderen.

Reageer op dit artikel