nieuws

Basisniveau leerling bouwvakker te laag

bouwbreed Premium

Beginnende vaklieden hebben onvoldoende basisvaardigheden. Die mening ventileert een meerderheid van de opleidingsbedrijven (samenwerkingsverbanden) in de Monitor Arbeidsmarkt Nederland.

Van de 42 benaderde opleidingsbedrijven gaven 34 aan het basisniveau van hun leerlingen te laag te vinden. Nog eens 14 bedrijven gaven aan dat de bouwmethoden niet aansluiten bij de inhoud van de opleidingen. Daar staat tegenover dat een overgrote meerderheid van de ondernemingen(32) vindt dat hun leerlingen voldoende gemotiveerd zijn.
Het onderzoek strekt zich uit over het vierde kwartaal van 2007 en werd door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid gehouden. Samenwerkingsverbanden hebben leerlingen met een vmbo-opleiding in dienst, die ze uitlenen aan aangesloten bedrijven. Bij deze ondernemers worden ze in de praktijk opgeleid door ervaren collega’s, de zogenaamde leermeesters.

Werkgelegenheid

Ondanks de gemankeerde basisvaardigheden hebben de leerbedrijven nauwelijks moeite hun leerlingen te plaatsen bij aangesloten aannemers. De regionale werkgelegenheid wordt door 29 van de ondervraagde ondernemingen betiteld als zijnde goed. Ruim de helft (25) van de opleidingsbedrijven zegt bovendien dat de instroom van nieuwe leerlingen voldoende is. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid is de komende drie maanden goed, aldus 31 bedrijven.

Populair

Verder blijkt uit het onderzoek dat het aantal leerlingen dat via Fundeon een opleiding voor de bouw volgt in het laatste kwartaal van 2007 iets hoger was dan in het eerste kwartaal. Begin vorig jaar telde Fundeon 10.480 bouwleerlingen, in het vierde kwartaal waren het er 11.660. Het aantal leerlingen dat zich schoolt voor de infrasector bleef nagenoeg gelijk. De eerste drie maanden van 2007 ging het om 2448 leerlingen. In het laatste kwartaal waren het er 2495.
Het populairste vakgebied binnen de infra is wegenwerker. In het vierde kwartaal van 2007 volgden 489 leerlingen hiertoe een opleiding.
De meest gevolgde opleiding voor de bouw is timmerkracht nieuwe stijl. Eind 2007 stonden hiervoor 2965 leerlingen ingeschreven.

Reageer op dit artikel