nieuws

Afvalstoffendienst in Den Bosch schept ruimte voor de bouw

bouwbreed Premium

Met strengere 2-reductie wil Den Bosch een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. De nieuwbouw voor de Afvalstoffendienst moet in alle opzichten zo duurzaam mogelijk zijn, zeggen Pieter van Hagen en Stefan van Veldhoven.De voorgenomen concentratie van alle afdelingen van de Bossche Afvalstoffendienst op één locatie geeft de bouw in de stad een dubbele impuls.

De nieuwe vestiging bouwen is een flinke klus en de vijf huidige in de stad die worden verlaten, komen beschikbaar voor herontwikkeling. Het terrein aan de Paardskerkhofweg aan de rand van de binnenstad, waar de gemeentemannen Pieter van Hagen en Stefan van Veldhoven Cobouw ontvangen bijvoorbeeld, is een toplocatie.
Hier staan het hoofdkantoor van de dienst en het inzamelstation voor chemisch bedrijfsafval. De gemeente staat te popelen om er de toekomstige wijk Boschveld te ontwikkelen. Deze sluit aan op het prestigieuze Paleiskwartier direct achter het station. Het huidige milieustation in de wijk Meerendonk langs de A2 wijkt voor het ambitieuze project Avenue 2 voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in de zone langs de snelweg.
Op een nieuw langgerekt 5,2 hectare groot terrein aan de rand van de stad komen in 2011 alle activiteiten van de Afvalstoffendienst bij elkaar. Ongeveer zestig wagens waarmee de stad en een aantal omliggende gemeenten worden bediend, krijgen er hun uitvalsbasis. Burgers en bedrijven kunnen er terecht met grof vuil en chemisch afval. Wit- en bruingoed worden er gesorteerd voor recycling en groenafval wordt er verwerkt biobrandstof.
De bouw begint volgens plan medio 2009. Eerst wordt een kant-en-klaar ontwerp gemaakt, dat bouwers zo kunnen uitvoeren. “We kiezen niet voor een bouwteam”, onderstreept het tweetal.
Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de ontwerpen. Architecten- en ingenieursbureaus kunnen hiervoor inschrijven. Medio dit jaar moet een plan klaar zijn zodat de procedure voor de bouwvergunning kan beginnen. De bedoeling is de bouwbestekken begin volgend jaar op de markt te brengen.
De bouwklus is opgedeeld in de constructie (3,5 miljoen euro), verdere bouw (9 miljoen euro), civieltechnisch werk (2,2 miljoen euro) en elektrotechniek en werktuigbouw (3 miljoen euro). Bij elkaar opgeteld komt de berekende bouwsom uit op 18 miljoen euro. “We denken nog na hoe we het werk het best kunnen aanbieden: als één geheel of in delen, bijvoorbeeld de installaties apart. Maar teveel opknippen lijkt ons niet goed.”
De oplevering moet in het voorjaar van 2011 in één keer plaatsvinden. “Tussen onderdelen kan misschien een paar weken in zitten; meer zeker niet.”
Verhuizen is altijd duur, maar per saldo is de operatie volgens Van Hagen en Van Veldhoven financieel neutraal. Tegenover de kosten staan ook flinke baten. De efficiency in de bedrijfsvoering neemt toe en er kan worden geïncasseerd door de herbestemming van de oude locaties. Verder heeft de dienst op het nieuwe adres ruimte voor verdere groei van de activiteiten. “De afvalstoffenheffing hoeft niet omhoog.”
Den Bosch wil vooroplopen met duurzaamheid en stelt daarom hoge eisen. Zo moet de CO2-uitstoot 25 procent onder de voorgeschreven landelijke norm uitkomen. “Met dit strenge beleid willen we een voorbeeld geven aan andere gemeenten. Om niet onbedoeld toch op een hoog energieverbruik uit te komen, mag bijvoorbeeld het kantoor geen glazen gebouw zijn dat in de zomer bloedheet wordt. Ook stellen we hoge eisen aan het materiaalgebruik.”
De nieuwe locatie op het bedrijventerrein Treurenburg ligt in de oksel van de kruising van de A59 en het spoor naar Utrecht. Het terrein strekt zich daar uit over een strook van 90 bij 600 meter langs de oude rijksweg naar Utrecht. Voor de ontsluiting vanuit de stad wordt een eigen weg in gebruik genomen. Die kruist de A59 via de helft van het dubbele viaduct van de oude Rijksweg. Dit deel werd aan het verkeer onttrokken toen de rijksweg een lokale verbinding werd. Het verkeer heeft sindsdien aan één helft genoeg.
“We richten ons er op alle aspecten van duurzaamheid. Het moet dus ook een mooie omgeving worden, met een goede beeldkwaliteit en veel groen.” n

Groenafval decentraal verstookt

Den Bosch stopt deze week met de inzameling van groente- en fruitafval. De Bossche Afvalstoffendienst beperkt zich voortaan tot tuinafval, dat in de gemeente al 90 procent van het ingezamelde gft-afval vormde.
Met dit besluit loopt de gemeente vooruit op de nieuwe manier van verwerking van groenafval die op til is. De dienst stapt op de nieuwe locatie af van het maken van compost. “Zeker, daarnaar is genoeg vraag. Maar de productie kost veel ruimte.” Den Bosch verwerkt het tuinafval daarom straks tot biobrandstof.
“De groente- en fruitresten vormen in Den Bosch nog maar 10 procent van het ingezamelde gft-afval. Die 10 procent geeft de burgers wel het meeste last. Voortaan kan die bij het restafval.”
Een installatie zal het tuinafval scheiden in een natte en een droge fractie. De natte kan rechtstreeks naar de tuinbouw of verder worden verwerkt in een composteerbedrijf. De droge fractie, zoals takken, wordt vermalen en is dan bruikbaar in stookinstallaties, bijvoorbeeld voor een zwembad, ziekenhuis of in de nabijgelegen waterzuivering.

Reageer op dit artikel