nieuws

Werknemers geven baas rapportcijfers

bouwbreed

Rotterdam – Personeel vragen om rapportcijfers te geven over tevredenheid over hun werkgever. Volgens initiatiefnemer BouwHRM.nl is deze benchmark een serieus middel om goed gekwalificeerd personeel te behouden. En dat is net zo belangrijk als het vinden van werknemers in een overspannen arbeidsmarkt, zo weet manager Rick van den Bos van BouwHRM.nl.

Het benchmarken van personeel is in de bouwsector zeker nog geen gemeengoed. Vooral in het mkb is het ‘niet lullen maar poetsen-imago’ zeker nog aanwezig, stelt Van den Bos. “Er ontbreekt een structurele visie op personeelsbeleid. Over het nut daarvan valt nog veel uit te leggen aan de bouwsector. Dat is een bewustwordingsproces. Overigens zie je een trend dat professionele opdrachtgevers en aanbestedende diensten meer bezig zijn met benchmarken van tevredenheid over de werkgever dan bijvoorbeeld aannemers. Vooral bij de kleine aannemers doet de personeelsadministrateur persoonlijke ontwikkeling van het personeel er een beetje bij”.
Het tevredenheidsonderzoek laat niet alleen bij het bedrijf in kwestie de mate van voldoening zien bij personeel, maar de tevredenheidskaart wordt ook vergeleken met andere branchegenoten en zelfs met bedrijven uit andere bedrijfstakken.
BouwHRM.nl kan de benchmarkgegevens zelfs uitsplitsen naar functieniveau, bijvoorbeeld de tevredenheid van alle werkvoorbereiders in de b0x26u-sector. Het ondervraagde personeel geeft rapportcijfers over een groot scala van het arbeidsbeleid: de inhoud van het werk, de afwisseling in het werk, de betrokkenheid van en communicatie met het management, in- en externe opleidingen, de mate van trots zijn op het bedrijf, doorgroeimogelijkheden, veiligheid op de bouwplaats, IT-voorzieningen en het salaris.
“De medewerkers, die we met instemming van de werkgever telefonisch of per mail benaderen, hebben er geen moeite mee een rapportcijfer te geven”, zegt Van den Bos. “De een heeft er meer tijd voor nodig dan de ander. De respons is 97 procent, slechts een enkeling doet niet aan het onderzoek mee”. Anonimiteit van het personeelslid is gewaarborgd, dus een individu kan niet worden aangesproken door de directie. BouwHRM.nl neemt per jaar bij duizenden werknemers een tevredenheidsonderzoek af.

Maatregelen

Er is nog geen indicatie te geven over de mate van tevredenheid over werkgevers in de bouw. Daarvoor zijn de benchmarks nog te pril. Na het afnemen van het onderzoek zit de taak voor BouwHRM.nl erop. “Vervolgens moet de werkgever maatregelen nemen op aspecten waar de mate van tevredenheid een onvoldoende scoort. “Ik moet eerlijk zeggen dat de bouwbedrijven pijnpunten wel snel aanpakken. Veruit de meeste bedrijven die een benchmark lieten uitvoeren zijn blij met zo’n onderzoek. Enkele bedrijven schrikken van de uitkomsten. Dan wordt er bijvoorbeeld kritiek geleverd op het salaris, maar een directeur zegt dat hij marktconform betaalt. Nou goed, laat dan maar zien dat je dat inderdaad doet. Meestal schuilt achter de kritiek de hoge werkdruk die het personeel voelt”.
Van den Bos onderstreept dat de benchmarkresultaten ook uitstekend als marketinginstrument kunnen worden ingezet om je te onderscheiden van de concurrent. “Helaas doen bedrijven dat veel te weinig: de pluspunten naar buiten dragen”.

Reageer op dit artikel