nieuws

Waterschap: wel bem ind, maar onbekend

bouwbreed Premium

‘Je hebt het in je. Werk met water’. Met dit soort slogans proberen de waterschappen hoger opgeleiden te werven. De meeste afgestudeerden met een hbo of universitair diploma op zak hebben niet meteen de waterschappen voor ogen als eerste werkgever.

“Vreemd eigenlijk”, vindt Kees Meijer van de Unie van Waterschappen. “Zeker als je weet dat mensen die pas bij waterschappen in dienst zijn getreden een positief beeld geven van hun werk. Het gaat dan vooral over de cultuur van het bedrijf, inhoud van de functie, ontwikkelingsmogelijkheden en pas laat komt het salaris aan de orde. Algemene imago-onderzoeken geven een vergelijkbaar beeld. Wat opvalt is dat waterschappen niet onbemind, maar gewoon nog steeds onbekend zijn.”
Meijer vergelijkt de waterschappen met verzekeringsmaatschappijen. “Als je ze nodig hebt zijn ze er, verder zie je ze niet. Alsof er eerst sprake moet zijn van een grote vissterfte of een superstorm, voordat we in beeld komen”. En zo is het natuurlijk ook 750 jaar lang gegaan, verklaart hij. “We hebben onszelf onzichtbaar gemaakt, met als credo: ‘We doen goed in stilte’. Helemaal omdat we vroeger autonoom waren. Regent het meer, komt er meer water binnen, dan verhogen wij de dijken en passen we het vermogen van de gemalen aan. Maar tegenwoordig doen we veel meer. We praten met anderen over drijvende kassen, waterberging in nieuwbouwwijken waar je als burger ook kunt recreëren, maatregelen waar iedereen plezier van heeft. De cultuur is sterk veranderd. Door Europese richtlijnen en kwesties als de klimaatverandering moeten we wel met andere partijen samenwerken en we willen ook niet meer anders.”

Campagne

Om de zichtbaarheid als werkgever én als sector niet alleen te laten afhangen van de hoeveelheid wateroverlast, zijn de waterschappen gezamenlijk een arbeidsmarktcampagne begonnen. Meijer: “We treden met één gezicht naar buiten en werven landelijk. Dat maakt ons herkenbaar, maar het heeft ook een financieel voordeel. Meerdere waterschappen kunnen in één adverteren en contracten afsluiten met landelijke media, met daardoor forse korting.”
De arbeidsmarktcampagne gaat uit van een internetsite als basis: www.waterschappen.nl. Hier zijn alle vacatures te vinden. “Specialist vastgoed, projectleider civiele techniek, opzichter waterbergingen en -wegen, adviseur stedelijke waterbeheer”, doet Meijer een greep uit de openstaande vacatures. De vraag naar hoger opgeleiden is de laatste jaren sterk toegenomen. Veel waterschappen zijn gefuseerd, de taken zijn omvangrijker geworden en eisen meer specialismen. Daarom praten de waterschappen volop mee op allerlei opleidingsinstituten. “We proberen studenten op universiteiten en hbo’s al in een vroeg stadium ‘waterminded’ te maken, de maatschappelijke relevantie onder de aandacht te brengen en helpen vakkenpakketten samen te stellen waardoor studenten na hun opleiding direct aan de slag kunnen.”

Activiteiten waterschappen

De 26 waterschappen in Nederland zorgen voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, een veilige waterkering, zoals duinen, dijken, en kaden en voor voldoende (zoet) water: niet te veel en niet te weinig. De werkzaamheden hebben raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer, recreatie en dergelijke.
Zij doen dat in overleg met het Rijk, de provincies, gemeenten en belangenorganisaties. Europese regels stellen eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. De klimaatverandering speelt ook een grote rol. Omdat die gepaard gaat met extreem droge of juist heel natte periodes. Ook bereiden de waterschappen zich voor op een stijging van de zeespiegel.

Reageer op dit artikel