nieuws

Rotterdam versus Dura Vermeer over baggerdepot

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam is bij de Raad van State een bezwaarprocedure begonnen tegen Dura Vermeer en beheerstichting De Bonnen over de aanleg van een gemeentelijke verwerkingslocatie voor bagger en slib op de Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland.

In de Oranjebuitenpolder wil Rotterdam uiteindelijk samen met de provincie Zuid-Holland een recreatiegebied aanleggen. Sanering van het terrein van 30 hectare is nodig omdat daar in de jaren zestig vervuild slib uit de haven is gestort. Na het verwerken en inklinken van de laag slib op locatie Oranjebuitenpolder wordt het terrein volledig heringericht.
Dura Vermeer is zelf in het bezit van een eigen grond- en slibbedrijf vlakbij de Oranjebuitenpolder. Het bedrijf geeft aan dat de gemeente de verwerkingsplek opzet zonder de juiste vergunningen en vrijstellingen. De strijdende partijen gingen in dezelfde zaak al eerder naar de rechter, waar de beheerstichting en de bouwer in het gelijk werden gesteld.
Dura Vermeer benadrukt dat het niet tegen de sanering van het gebied is. “De gemeente moet echter wel dezelfde procedures volgen die wij in het verleden ook hebben gedaan om een sanering middels een baggerverwerking op te zetten”, zo legt woordvoerder Glenn Metselaar uit. “Dat hele verguninningenproces heeft bij ons meer dan vijf jaar geduurd”.
Daarnaast vrezen Beheerstichting De Bonnen en Dura Vermeer dat het slib voor het polderterrein niet alleen uit Rotterdam zelf afkomstig zal zijn, maar ook uit andere locaties als Westland en Delfland. “Alles bij elkaar opgeteld kun je dan wel spreken van oneerlijke concurrentie”, zo vervolgt Metselaar. Bij de gemeente Rotterdam was niemand bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel