nieuws

Raad: Bereikbaarheid locaties moet veel beter

bouwbreed Premium

De overheid moet een einde maken aan de vrijblijvendheid bij projectonwikkeling. Het beleid moet veel sterker sturen waar wel en niet mag worden gebouwd. Over locatiebereikbaarheid wordt niet nagedacht en dat kan desastreuze gevolgen hebben.

Dat schrijft de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een advies aan minister Eurlings (verkeer). De Raad concludeert dat nieuwe bedrijventerreinen en publieke voorzieningen, zoals ziekenhuizen, te vaak op plekken worden gebouwd die slecht bereikbaar zijn voor auto, openbaar vervoer en fiets. Op termijn heeft dit zeer negatieve gevolgen voor de economische vitaliteit en de leefbaarheid voor deze locaties en de omgeving.
Het is volgens de Raad noodzakelijk dat overheden van tevoren gebieden aanwijzen waar bepaalde terreinen en voorzieningen mogen komen. Essentieel daarbij is dat de ontsluiting van deze locaties goed is onderzocht.
Vooral de provincies moeten scherper toezien waar deze locaties wel en niet gerealiseerd mogen worden. Ze moeten meer gebruikmaken van de mogelijkheden die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening hen daartoe biedt, schrijft het adviesorgaan. “Er moet een einde komen aan de gegroeide consensuscultuur”, staat in het rapport. De Raad verwijt provincies daarbij een gebrek aan visie en bestuurlijke durf. “Ze maken onvoldoende gebruik van hun mogelijkheden om plannen van gemeenten te sturen. Slechts bij zeer hoge uitzondering maken ze gebruik van hun mogelijkheden om ongewenste plannen tegen te houden.”

Samenwerking

De Raad voor Verkeer en Waterstaat hamert verder op extra samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Alleen zo verbetert de bereikbaarheid van de diverse locaties. Bedrijven kunnen een positieve bijdrage leveren door hun werknemers te stimuleren met het openbaar vervoer naar hun werk te gaan. Ook moeten ze telewerken mogelijk maken.

Reageer op dit artikel