nieuws

MKB wil grens vanbagatel verhogen

bouwbreed Premium

MKB Infra wil de grens waaronder ‘uit de hand’ mag worden gegund, verhogen van 50.000 naar 150.000 euro. Deze zogenoemde bagatelgrens is voor werken veel te laag.

Uit kostenoverwegingen moeten kleine werken zo eenvoudig mogelijk worden aanbesteed. De grens van 50.000 euro is voor werken dan wat magertjes, die moet drie keer zo hoog zijn, vindt MKB Infra-voorzitter Theo van der Kuil. In een brief aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken bepleit hij dan verhoging van de bagatelgrens voor werken waarbij hij ervan uitgaat dat die werken dan uit de hand zullen worden gegund. Willen aanbestedende diensten toch in concurrentie aanbesteden, dan gaat zijn voorkeur uit naar meervoudig onderhandse en zeker niet openbaar. Dat zou de lasten van zowel bedrijven als de aanbestedende dienst zelf alleen maar verhogen.

Grens

De middelgrote en kleine infrabedrijven zijn het oneens met Bouwend Nederland dat de grens voor meervoudig onderhandse procedures moet worden opgetrokken van 1,5 miljoen euro naar het Europese drempelbedrag van 5,1 miljoen. Dat is niet in het belang van het mkb, laat Van der Kuil de bewindsvrouwe weten. Bij het voorgestelde omzetcriterium van 300 procent, waarmee MKB Infra het overigens niet eens is, zou dat betekenen dat de verlangde jaaromzet bijna 15,5 miljoen moet zijn. In de praktijk vallen kleinere mkb-bedrijven dan buiten de boot mede gezien het feit dat aanbestedende diensten een voorkeur hebben voor grote bedrijven.
Op het gebied van de geschiktheidseisen blijft MKB Infra aanhikken tegen disproportionele eisen. Zo zou in ieder geval de omzet die nu tot 300 procent kan oplopen, verlaagd moeten worden naar maximaal 150 procent. Daarnaast moet de eis van drie referentieprojecten met een waarde van 60 procent van de geraamde omvang teruggebracht worden naar een project van 35 procent.

Reageer op dit artikel