nieuws

Milieu voorop bij aanbesteden

bouwbreed

Geef openbare aanbestedingen zodanig vorm dat het bijdraagt aan innovaties en duurzaam bouwen. Dat is de boodschap van de Europese Commissie die dit tot speerpunt heeft verheven.

Overheden zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden binnen de Europese aanbestedingsregels om de vraag naar innovatieve oplossingen in de bouw te stimuleren. Dat moet veranderen, vindt de commissie. Zij start een actie die erop is gericht om innovatiemarkten met een hoge toegevoegde waarde voor Europa sneller tot ontwikkeling te laten komen. Een van de zes speerpunten daarbij is duurzaam bouwen. Die is gekozen vanwege de enorme milieuwinst die is te behalen.
Dit geldt voor energieverbruik waar gebouwen in de Europese Unie verantwoordelijk zijn voor 42 procent van het energieverbruik en 35 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Ook geldt het voor gezondheidsaspecten op het gebied van binnenklimaat.
De commissie denkt een verandering te kunnen bewerkstelligen door veel meer de nadruk te leggen op de levensduur van een bouwwerk. Maar al te vaak is ook nog in ons land de initiële investering leidend.

Mismatch

Daarnaast is de overdaad aan bouwregels en de mismatch tussen de regels zowel op Europees als nationaal niveau een rem op innovaties en duurzaam bouwen, vindt de commissie. De administratieve lasten die daaruit voortvloeien en het feit dat de bouw nu eenmaal grotendeels een lokale markt is, maakt dat er sprake is van een sterk gefragmenteerde duurzame bouwmarkt.
Behalve dat de commissie dit wil aanpakken door de regelgeving te stroomlijnen, denkt zij ook aan bijkomende maatregelen en bewustwordingscampagnes. Die zijn erop gericht om te komen tot een gemeenschappelijk referentiemodel voor duurzaamheid. Standaardisatie kan daarbij zorgen voor de introductie van duurzame concepten, bijvoorbeeld op het gebied van het binnenklimaat.
Ook een betere afstemming in de totale keten van het bouwproces kan helpen het doel van een duurzame bouw dichterbij te brengen, vindt de commissie. Weliswaar zijn veel technische oplossingen al beschikbaar, maar wordt er te weinig gebruik van gemaakt. In een actieplan komt de commissie met een lijst maatregelen die hierin verbetering kan brengen.

Versnelling

Behalve duurzaam bouwen is ook versnelling van de invoering van CO2-neutrale energiebronnen een speerpunt van de commissie. Wind- en zonne-energie hebben nu nog last van hoge investeringskosten waardoor de kostprijs eveneens te hoog is. Volgens de commissie is dit te wijten aan de versnippering van de systemen. Bovendien is de leercurve op technologisch gebied te traag waardoor technologieën onvoldoende in prijs dalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels