nieuws

Ingezonden brief

bouwbreed

Amercentrale

Amercentrale
Graag reageer ik op het artikel ‘Rol vloeren van rampsteiger Amercentrale onduidelijk’ in Cobouwvan 19 januari 2008 (nummer 13). Zelf ben ik inmiddels bijna 40 jaar werkzaam als coördinator bij een petrochemisch bedrijf. Vanwege mijn werk volg ik met grote belangstelling de zaak omtrent de Amercentrale. Ik let in mijn werk vooral op details en minder op grote lijnen. Waar ik mij dan ook over verbaas is het volgende. Ten eerste: Zo wordt er vóór het ongeval geconstateerd dat de stabiliteit onbetrouwbaar is (onderste diagonalen staan bol onder te grote druk). Ten tweede: Daar worden door de verantwoordelijken foto’s van gemaakt (dit maken zij niet kenbaar na het ongeval) En ten derde: Deze foto’s zijn door dezelfde verantwoordelijken gedeletet (deskundigen op dit gebied halen deze echter alsnog tevoorschijn).
Na de constatering had er mijns inziens direct actie moeten worden ondernomen. Dat is helaas niet gebeurd. Nog erger, zij hebben geprobeerd dit te verdoezelen. Een en ander heeft inmiddels zo’n idiote wending genomen, dat ik eigenlijk niet meer begrijp dat daar zo aan voorbij is gegaan. Men concentreert zich alleen maar op de persoon die de tekening heeft gemaakt. Over de hiervoor genoemde bekende details – ook niet op welke wijze dit met goedvinden van ons juridisch recht is geaccepteerd – is niets bekend gemaakt.
Kortom, als na de constatering van de onbetrouwbare stabiliteit direct de juiste acties waren genomen was de steiger misschien ook wel ingestort, maar was dit mogelijk gebeurd zonder persoonlijk letsel (of totaal niet) en hadden deze werknemers het drama overleefd.
Onveiligheid
De extra large foto van Ton Borsboom onder de kop ‘Overgang’ in Cobouwvan vrijdag 18 januari 2008 (nummer 12) zal met grote belangstelling door de arbeidsinspectie zijn bekeken.
Hoe is het toch mogelijk. Het is het zoveelste bewijs, dat zorg voor veiligheid en arbeidsomstandigheden op de bouw geen of onvoldoende prioriteit heeft. Mogelijk kan Cobouw een serie verzorgen waarin foto’s met bijbehorend commentaar worden gepubliceerd Op die wijze kunnen overtredingen van de wet op de arbeidsomstandigheden dan wel onveilige situaties op de bouwplaats worden getoond. Vanzelfsprekend zonder daarin de betreffende bouwbedrijven met naam en toenaam te noemen (of bij nader inzien misschien juist wel). De mogelijkheid, dat degene die het aangaat, misschien de volgende dag met een onwelgevallige foto in Cobouwstaat, is voor de bouwer(s) misschien een extra stimulans om op goede wijze met het aspect veiligheid op de bouwplaats om te gaan.
Naschrift:
Dank voor uw reactie. Uw suggestie heeft zeker onze aandacht.

Reageer op dit artikel