nieuws

Haagse wijk Mariahoeve krijgt nieuwe huizen

bouwbreed

De gemeente Den Haag en de woningcorporaties Haagwonen, Staedion en Vestia slaan de handen ineen voor de verbetering van de naoorlogse Haagse wijk Mariahoeve.

De gemeente Den Haag en de woningcorporaties Haagwonen, Staedion en Vestia slaan de handen ineen voor de verbetering van de naoorlogse Haagse wijk Mariahoeve.
Om de wijk een impuls te geven, worden er de komende jaren 700 tot 900 woningen toegevoegd en worden groenvoorzieningen opgeknapt.
De ingrepen moeten de leefbaarheid verbeteren. Doordat de zittende bewoners met de wijk in leeftijd zijn meegegroeid, is een scheve bevolkingsopbouw ontstaan. Die kan met de komst van nieuwe, jonge bewoners worden rechtgetrokken.
Uit de reacties op de plannen komt naar voren dat de bewoners sterk hechten aan het groene karakter van hun wijk. Om dat te behouden wordt, laat de gemeente weten, bij de keus van nieuwe bouwlocaties extra gelet op de aspecten milieu en groen.

Reageer op dit artikel