nieuws

Gemeenten handhaven verzet umts-masten

bouwbreed

Er zijn nog steeds enkele tientallen gemeenten die zich verzetten tegen de plaatsing van UMTS-masten. De gemeenten blijven bevreesd voor mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische velden.

Dat blijkt uit een brief van VROM-minister Cramer aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn er gemeenten die steevast aanvragen voor de bouw van een antennemast weigeren. Andere gemeenten hanteren een afstandseis tot de bestaande bebouwing waardoor in de meeste gevallen de bouw van een antennemast niet mogelijk is. Doorslaggevend voor de opstelling van deze gemeenten is volgens Cramer het feit dat tot op de dag vandaag niet is uitgesloten dat umts-masten schadelijk voor de gezondheid zijn.
De overheid staat sinds het najaar 2006 op het standpunt dat er geen reden is voor ongerustheid over mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische velden. VROM baseert zich daarbij op Zwitsers onderzoek en op het standpunt van de Wereld Gezondheids Organisatie.
Volgens burgergroeperingen, een aantal gemeenten en ook partijen in de Tweede Kamer was het Zwitserse onderzoek te beperkt omdat daarbij alleen is gekeken naar de effecten op mensen die korte tijd zijn blootgesteld aan umts-straling.

Langdurig

Het Rijk heeft voor de komende 8 jaar in totaal 16 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar elektromagnetische velden en gezondheid. Volgens de bewindsvrouw is er in het onderzoeksprogramma nog ruimte voor een onderzoek naar de effecten van langdurige blootstelling aan straling van umts-masten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels