nieuws

Friesland versterkt voor 90 miljoen dijken

bouwbreed Premium

In Friesland worden tot 2015 op veertien plekken dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer verstevigd. De dijkvakken op Terschelling en Ameland, over een lengte van 21 kilometer, worden als eerste aangepakt. Uitvoerder is Wetterskip Fryslân. De dijkversterkingen zijn nodig om de veiligheid op peil te houden. De totale kosten bedragen 91,3 miljoen euro en worden door het rijk betaald. Hiervan wordt 37,5 besteed aan het project Harlingen-Zuid, de laatste dijkversterking in het kader van de Deltawet.

In Friesland worden tot 2015 op veertien plekken dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer verstevigd. De dijkvakken op Terschelling en Ameland, over een lengte van 21 kilometer, worden als eerste aangepakt. Uitvoerder is Wetterskip Fryslân. De dijkversterkingen zijn nodig om de veiligheid op peil te houden. De totale kosten bedragen 91,3 miljoen euro en worden door het rijk betaald. Hiervan wordt 37,5 besteed aan het project Harlingen-Zuid, de laatste dijkversterking in het kader van de Deltawet.
Op het programma staan verder onder meer het vervangen van asfalt op de Waddendijk aan de noordwest Friese kust bij Westhoek, maar ook het opknappen van havendammen en de aanpak van sluizen.

Reageer op dit artikel