nieuws

Cultuurhistorie als stimulans voor nieuwe ontwikkelingen

bouwbreed

Den Haag – Projectontwikkelaars zien cultuurgeschiedenis van een gebied waarop zij een oogje hebben ten onrechte als een bedreiging voor hun plannen.

Niettemin is er binnen de ontwikkelingsbranche een beweging zichtbaar waarbij zij zich laten inspireren door de cultuurgeschiedenis van een gebied. De Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) wil het tij definitief in positieve zin keren door haar leden te laten zien dat cultuurhistorie een stimulans is voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom heeft de organisatie een boek gepubliceerd over dit onderwerp, namelijk Geschiedenis als grondlegger; voorbeeldenboek projectontwikkeling en cultuurhistorie.
Daarin wordt aan de hand van tien voorbeelden uit de praktijk getoond welke positieve invloed de historische achtergrond van een gebied kan hebben op plannen van ontwikkelaars. De organisatie tekent daarbij aan dat het inpassen van cultuurhistorische waarden niet eenvoudig is. “Algemene les is wel dat het vroeg in het ontwikkelproces inbrengen van de cultuurhistorische waarden de kans op succes aanzienlijk vergroot”, aldus een toelichting.
De Neprom stelt vast dat er momenteel geen duidelijke werkwijze is waarmee projectontwikkelaars omgaan met de historische achtergronden van gebieden die zij aanpakken. “De ene keer wordt het ‘oude’ doordacht en verweven in het nieuwe plan, de andere keer wordt de cultuurhistorie van de plek vooral gebruikt als marketinginstrument.” Als de bedrijven die bij de Neprom zijn aangesloten meer ervaring zouden hebben met inpassen van cultuur bij ontwikkelingsprojecten, zou dit tot betere resultaten leiden.

Reageer op dit artikel