nieuws

Arbeiderswoningen in trek bij mensen met hogere inkomens

bouwbreed

Goedkope woningen komen in Amsterdam massaal in handen van mensen met hoge en middeninkomens. Aan de onderkant van de woonmarkt dreigen daardoor problemen.

“We moeten oppassen voor grote, eenzijdig goedkope gebieden met slechte leefcondities voor bewoners die financieel minder goed af zijn”, waarschuwt de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) in de Woonvisie Amsterdam. De ARS adviseert het college van burgemeester en wethouders daarom te investeren in naoorlogse wijken. “Want wat we van andere wereldsteden niet moeten overnemen, zijn de slechte woon- en leefomstandigheden aan de onderkant van de markt.”
Investeringen zijn nodig om wijken die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd te vernieuwen. Momenteel wonen er veel jonge gezinnen in te kleine huizen. Wie het kan betalen maakt dat hij wegkomt. Met als gevolg dat kapitaalkrachtige gezinnen deze buurten verlaten. Plaatsvervangers met hetzelfde inkomen zijn nauwelijks te vinden. Mensen uit de vooroorlogse buurten zijn niet geïnteresseerd. Zij laten hun oog vallen op andere betaalbare wijken zoals De Baarsjes, Bos en Lommer en Westerpark. “De prijsstijgingen in Bos en Lommer behoren inmiddels tot de hoogste van de stad.” Zelfs de oudere delen van Amsterdam-Noord winnen aan populariteit. Zaanstad en andere plaatsen in de regio zullen naar verwachting volgen.
De yuppentrek is ook positief. Oude wijken worden aantrekkelijker door het opknappen van aftandse huizen.

Reageer op dit artikel