nieuws

In Vlaanderen 168 projecten bodemsanering voltooid

bouwbreed

In Vlaanderen is de afgelopen tien jaar op ruim 1800 plaatsen met bodemsaneringswerken begonnen. Daarvan zijn er intussen 618 succesvol voltooid. Dat heeft de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bekendgemaakt.

Volgens ramingen is voor de noodzakelijke sanering van alle risicogronden in Vlaanderen, gespreid over 40 jaar, minstens 7 miljard euro nodig.
Wie in Vlaanderen een stuk grond wil verkopen waarop bodemverontreinigende activiteiten werden of worden uitgevoerd, moet een erkend bodemsaneringsdeskundige aanstellen om een beperkt oriënterend bodemonderzoek te laten verrichten. Gaat het om een ernstig geval van verontreiniging, dan is een beschrijvend onderzoek nodig dat aard, omvang en risico van de vervuiling in kaart brengt. Gaat het om zeer ernstige of bedreigende historische verontreiniging, dan moet een bodemsaneringsproject worden opgesteld. Sedert 1997 zijn 2839 van dergelijke projecten ingediend, 1834 opgestart en 618 voltooid.

Eenvoudiger

Het betreft zowel privéopdrachten als opdrachten van bedrijven en van de OVAM. Als een saneringsplichtige verstek laat gaan, vordert de OVAM de kosten bij deze laatste terug. Gaat het om een eigenaar die geen schuld treft voor de vervuiling, dan betaalt de OVAM (overheid) de saneringsoperatie.
Binnenkort zal de saneringsprocedure eenvoudiger en financieel aantrekkelijker worden gemaakt via een wetswijziging door het Vlaamse parlement. Wie een woning met een vervuilingsrisico huurt, hoeft geen bodemonderzoek meer te laten uitvoeren. Dat moet wel als een woning van eigenaar verandert. In flatgebouwen zullen de eigenaren de saneringskosten delen.
Het aangepaste bodemsaneringsdecreet van de Vlaamse regering wordt waarschijnlijk begin volgend jaar van kracht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels